Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

9 B) Hikâyeler Dede Korkut tarafından kaleme alınmıştır. éciliğine geçişin ilk ürünüdür. C) Müslüman Oğuzların kendileriyle ve k

9
B) Hikâyeler Dede Korkut tarafından kaleme alınmıştır.
éciliğine geçişin ilk ürünüdür.
C) Müslüman Oğuzların kendileriyle ve komşularıyla mü-
cadelelerini anlatır.
D) Manzum ve mensur anlatım iç içedir.
E) Anlatım son derece canlı ve hareketlidir.
V
V
Hü

9 B) Hikâyeler Dede Korkut tarafından kaleme alınmıştır. éciliğine geçişin ilk ürünüdür. C) Müslüman Oğuzların kendileriyle ve komşularıyla mü- cadelelerini anlatır. D) Manzum ve mensur anlatım iç içedir. E) Anlatım son derece canlı ve hareketlidir. V V Hüsrev :-(Tatlı ve hüzünlü bir sükûnet içinde. Mansur'a bakmadan konuşur.) Mansur! Mansur: - (Tehalükle) Kardeşim! Hüsrev : -Sen benim dostumsun, değil mi? Mansur: -Dostunum Hüsrev! Hüsrev : - Mansur, sana inanıyorum. (Mansur'un başı teessürle göğsüne düşer. Cevap vermez.) Hüsrev : - Senin yanında gömleğimi yırtabilirim. Göğsümü parçalayabilirim. Senin yanında ağlayabilirim. (Mansur, büsbütün ezilir. Teessürünü göstermemek için arkasını döner.) Hüsrev : Mansur, çok fenayım. Düşüyorum. (Mansur, dehşet içinde tekrar Hüsrev'e döner.) Hüsrev : - Dipsiz bir uçuruma sarkıyorum. Yakalayabil- diğim bir iki ot tutuyor beni.Bu otlar sökülüyor. Yumuşak toprağın içinden kökleriyle beraber geliyor. Düşüyorum. (Bir Adam Yaratmak) Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Necip Fazıl tarafından yazılmıştır. ✓ B) Göstermeye bağlı edebi bir metinden alınmıştır. C) Cumhuriyet edebiyatı ürünlerindendir. D) Hüsrev'in içinde bulunduğu ruhsal durum yansıtılmıştır. E) Geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerini taşımaktadır. 2210TG0422 3