Soru:

9. Bilim adamı belli bir konuyu, belli bir yön- temle araştırarak, en kapsamlı ve doğru bilimsel bilgiye varmayı amaçlar. Araştırdığı Narlığın gerçekten var olup olmadığını, kul- landığı yöntemin doğa

9.
Bilim adamı belli bir konuyu, belli bir yön-
temle araştırarak, en kapsamlı ve doğru
bilimsel bilgiye varmayı amaçlar. Araştırdığı
Narlığın gerçekten var olup olmadığını, kul-
landığı yöntemin doğasını, bulduğu bilginin
yapısını kendisine sorun yapmaz.

9. Bilim adamı belli bir konuyu, belli bir yön- temle araştırarak, en kapsamlı ve doğru bilimsel bilgiye varmayı amaçlar. Araştırdığı Narlığın gerçekten var olup olmadığını, kul- landığı yöntemin doğasını, bulduğu bilginin yapısını kendisine sorun yapmaz. Ne za- man bunları sorgulamaya başlarsa, o za- man artık bilim adamı kimliğinden çıkarak, felsefeci olmaya başlar. Bu durumda bir bilim adamı aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterdiğinde aynı zamanda felsefeci olur? A) Yaptığı işi sorgulamaya başladığında B) Bilgi birikimini artırdığında C) Doğru bilgiye ulaşmayı amaçladığında Dr Araştırdığı varlığı her yönüyle ele aldı- ginda - E) Bilimsel yöntemle sistemli araştırmalar yaptığında