Psikolojinin Alanı Soruları

2. Bir hastanede bir yıl içinde 400 doğum olmuştur.
Bunların 160'ı erkek, 140'1 kızdır. Erkeklerin 18'i,
kızların 20'si prematüre doğumdur. Bebeklerin
doğum ağırlıklarının cinsiyete göre farklı olup
olmadığı hangi önemlilik testi ile aranabilir?
Ki-kare testi
b) Kruskal Wallis testi
c) Bağımsız örneklem t testi
d) Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi
e) Bağımlı örneklem t testi
Felsefe
Psikolojinin Alanı
2. Bir hastanede bir yıl içinde 400 doğum olmuştur. Bunların 160'ı erkek, 140'1 kızdır. Erkeklerin 18'i, kızların 20'si prematüre doğumdur. Bebeklerin doğum ağırlıklarının cinsiyete göre farklı olup olmadığı hangi önemlilik testi ile aranabilir? Ki-kare testi b) Kruskal Wallis testi c) Bağımsız örneklem t testi d) Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi e) Bağımlı örneklem t testi
Palme Yayınevi
etkili olması
luna
Iişlar üzerinde
E) Davranışların belirli bir sürekliliğe sahip
olması
11.
"Ben yeni ve yabancı yemekleri sık sık de-
nerim." "Karşılaştığım insanların çoğundan
hoşlanırım." diyen bir kişinin aşağıdaki
kişilik özelliklerinden hangilerine sahip
olduğu söylenebilir?
8.
95
95
A) Açıklık – içe dönüklük
B) Uyumluluk – dışa dönüklük
C) Özdisiplinlilik - açıklık
D) Özdisiplinlilik - dışa dönüklük
E) JAçıklık – dışa dönüklük
9. İltihaplı hastalık geçiren 900 üniversite öğ-
rencisi üzerinde yapılan incelemeler, bu
daha
12
Felsefe
Psikolojinin Alanı
Palme Yayınevi etkili olması luna Iişlar üzerinde E) Davranışların belirli bir sürekliliğe sahip olması 11. "Ben yeni ve yabancı yemekleri sık sık de- nerim." "Karşılaştığım insanların çoğundan hoşlanırım." diyen bir kişinin aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir? 8. 95 95 A) Açıklık – içe dönüklük B) Uyumluluk – dışa dönüklük C) Özdisiplinlilik - açıklık D) Özdisiplinlilik - dışa dönüklük E) JAçıklık – dışa dönüklük 9. İltihaplı hastalık geçiren 900 üniversite öğ- rencisi üzerinde yapılan incelemeler, bu daha 12
10. Sosyal fobisi olan İlkay, ailesinin yeni taşındığı kentie
yeni bir liseye başlamıştır. Annesi, İlkay'ın bu durumunu
bildiği için okul rehber öğretmenine Ilkay'la ilgili bilgi ve-
rerek ondan bu konuda kızına destek olmasını istemistir.
Annenin okul rehber öğretmenine bilgi vermesi psi-
kolojinin aşağıdaki amaçlarından hangisinin kapsa-
minda değerlendirilir?
A) Davranışlarını açıklama
B) Davranışları yordama
C) Davranışlarını betimleme
DDavranışlarını yargılama
E) Davranışlarını kontrol etme
Felsefe
Psikolojinin Alanı
10. Sosyal fobisi olan İlkay, ailesinin yeni taşındığı kentie yeni bir liseye başlamıştır. Annesi, İlkay'ın bu durumunu bildiği için okul rehber öğretmenine Ilkay'la ilgili bilgi ve- rerek ondan bu konuda kızına destek olmasını istemistir. Annenin okul rehber öğretmenine bilgi vermesi psi- kolojinin aşağıdaki amaçlarından hangisinin kapsa- minda değerlendirilir? A) Davranışlarını açıklama B) Davranışları yordama C) Davranışlarını betimleme DDavranışlarını yargılama E) Davranışlarını kontrol etme
SOSYAL BİLİMLER - 2
28.
26. Metafizik bir konu olan ve felsefenin ilgi duyduğu,
üzerinde düşünme ihtiyacı hissettiği ruh, soyut ve
karmaşık bir yapı arz eder. Bu durum kelime anla-
mi itibari ile ruh bilimi olan psikoloji için bir açmaz
olmuştur. Ruh üzerine yazılan, çizilen her şey hava-
da kalmıştır. İlk başlarda felsefenin bir alt dalı olan
psikoloji, pozitif bilim olma yolunda birçok adım at-
mıştır. Bu yolda atılan en sağlam adımlardan biri de
davranışçı ekolün yaklaşımı olmuştur. Bu yaklaşım
sadece gözlenebilen ve deneylenebilen davranışla-
rin bilimsel açıdan incelenmeye değer olduğunu sa-
vunur.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılamaz?
A) Psikolojinin bir bilim olarak temelleri felsefenin
içinde atılmıştır.
B) Günümüzde psikoloji ilgi alanını davranışa çe-
virmiştir.
CY Psikolojinin bilimsel kimlik kazanmasında dav-
ranışçı ekolün rolü büyüktür.
D) Psikolojinin kelime anlamıyla ilgi alanı birbirin-
den öldukça farklıdır.
E) Psikoloji, metafizik konularla ilgilenir ve bu ko-
hularla ilgili temellendirmeler yapar.
29.
he
eye
Felsefe
Psikolojinin Alanı
SOSYAL BİLİMLER - 2 28. 26. Metafizik bir konu olan ve felsefenin ilgi duyduğu, üzerinde düşünme ihtiyacı hissettiği ruh, soyut ve karmaşık bir yapı arz eder. Bu durum kelime anla- mi itibari ile ruh bilimi olan psikoloji için bir açmaz olmuştur. Ruh üzerine yazılan, çizilen her şey hava- da kalmıştır. İlk başlarda felsefenin bir alt dalı olan psikoloji, pozitif bilim olma yolunda birçok adım at- mıştır. Bu yolda atılan en sağlam adımlardan biri de davranışçı ekolün yaklaşımı olmuştur. Bu yaklaşım sadece gözlenebilen ve deneylenebilen davranışla- rin bilimsel açıdan incelenmeye değer olduğunu sa- vunur. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi- ne ulaşılamaz? A) Psikolojinin bir bilim olarak temelleri felsefenin içinde atılmıştır. B) Günümüzde psikoloji ilgi alanını davranışa çe- virmiştir. CY Psikolojinin bilimsel kimlik kazanmasında dav- ranışçı ekolün rolü büyüktür. D) Psikolojinin kelime anlamıyla ilgi alanı birbirin- den öldukça farklıdır. E) Psikoloji, metafizik konularla ilgilenir ve bu ko- hularla ilgili temellendirmeler yapar. 29. he eye
dir.
nénio
E) Organizma davranışlarının yalnızca uya-
Başlıca betimse
ran-tepki ilişkisinden ibaret olmaması
temler:
doğal gözlem
6.
11.
sistematik göz
irkaç
50
45
40
iç gözlem
ken-
evam
35
*testler
Ce-
30
25
•anketler
tıpta
a bir
20
15
*görüşme
gun-
eyen
10
5 -
*olay inceler
+
+
10 20 30 40 50
• klinik yönt
Gürültü (desibel)
ngi-
Yapılan bir araştırmanın sonucu yukarıdaki
grafikle ifade ediliyor.
iyor
Buna göre araştırmanın bağımlı değişke-
ni aşağıdakilerden hangisidir?
oğ-
A) Zaman
nek
B) Ortamdaki gürültü
C) Vücudun direnci
nek
D) Sinirlilik
ya-
E) Gürültünün türü
hirimde ye 'Çiolak gözle gözlemledikle-
kisi
12. "Araştırmacılar davranışları ön yargısız bir
Gest
Palme Yayınevi
Sinirlilik (Stres)
Felsefe
Psikolojinin Alanı
dir. nénio E) Organizma davranışlarının yalnızca uya- Başlıca betimse ran-tepki ilişkisinden ibaret olmaması temler: doğal gözlem 6. 11. sistematik göz irkaç 50 45 40 iç gözlem ken- evam 35 *testler Ce- 30 25 •anketler tıpta a bir 20 15 *görüşme gun- eyen 10 5 - *olay inceler + + 10 20 30 40 50 • klinik yönt Gürültü (desibel) ngi- Yapılan bir araştırmanın sonucu yukarıdaki grafikle ifade ediliyor. iyor Buna göre araştırmanın bağımlı değişke- ni aşağıdakilerden hangisidir? oğ- A) Zaman nek B) Ortamdaki gürültü C) Vücudun direnci nek D) Sinirlilik ya- E) Gürültünün türü hirimde ye 'Çiolak gözle gözlemledikle- kisi 12. "Araştırmacılar davranışları ön yargısız bir Gest Palme Yayınevi Sinirlilik (Stres)
2019-MSÜ/Sosyal Bilimler
14.
13. Emeği, yalnızca insan türüne özgü bir kavram olarak ele
almak gerekir. Örümcek ağ örerken dokumacıdan daha
iyi bir iş çıkarır. Arı ise bal peteğini yaparken çoğu
mimarı utandıracak bir ustalık ortaya koyar. Ama en
kötü mimarı en iyi arıdan farklı kılan şey, mimarın
eserini yapmadan önce kafasında kurmuş olmasıdır.
Yani ortaya çıkan ürün, üretim sürecinin başında,
emekçinin zihninde zaten var olan tasarımın sonucudur.
Emekçi doğal nesnelere sadece bir biçim değişikliği
kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda kendisinden
bağımsız var olan doğa içinde, iradesini ortaya koyarak
kendi belirlediği kurallara göre amacını gerçekleştirmiş
olur.
Bu parçada insanı diğer canlılardan ayıran hangi
özellik üzerinde durulmaktadır?
A) Duygularını eserlerine yansıtması
B) Belli bir amaca yönelik tasarımıni somutlaştırması
C) Somut ürünler yanında soyut ürünler de ortaya
koyması
D) Aklını kullanarak doğayı taklit etmesi
E) Özgürce gerçekleştirdiği eylemlerinin sorumluluğunu
alması
Felsefe
Psikolojinin Alanı
2019-MSÜ/Sosyal Bilimler 14. 13. Emeği, yalnızca insan türüne özgü bir kavram olarak ele almak gerekir. Örümcek ağ örerken dokumacıdan daha iyi bir iş çıkarır. Arı ise bal peteğini yaparken çoğu mimarı utandıracak bir ustalık ortaya koyar. Ama en kötü mimarı en iyi arıdan farklı kılan şey, mimarın eserini yapmadan önce kafasında kurmuş olmasıdır. Yani ortaya çıkan ürün, üretim sürecinin başında, emekçinin zihninde zaten var olan tasarımın sonucudur. Emekçi doğal nesnelere sadece bir biçim değişikliği kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda kendisinden bağımsız var olan doğa içinde, iradesini ortaya koyarak kendi belirlediği kurallara göre amacını gerçekleştirmiş olur. Bu parçada insanı diğer canlılardan ayıran hangi özellik üzerinde durulmaktadır? A) Duygularını eserlerine yansıtması B) Belli bir amaca yönelik tasarımıni somutlaştırması C) Somut ürünler yanında soyut ürünler de ortaya koyması D) Aklını kullanarak doğayı taklit etmesi E) Özgürce gerçekleştirdiği eylemlerinin sorumluluğunu alması
2. \ Machiavelli, yaşadığı çağda Floransa'da Medici Hanedanı
çerçevesinde zayıf ve iyi niyetli yönetimin hem halka,
hem yöneticiye nasıl kötülük getirdiğini ve sorunlar
çıkarttığını gözlemlemiştir. Bu nedenle insanların bencilce
hareket etmeye eğilimli olduğunu, serbest kaldıklarında
sevgi ve şükran gibi duyguları çok kolay arkada bırakıp
işlerine geleni yapabildiklerini savunur. Güç gösterileri ve
cezalandırma ihtimaliyle insanda korkuyu canlı tutmak
iktidarı Ve düzeni devam ettirmek için daima işe yarayan
yöntemlerdir. Bu nedenle prens (yönetici) mutlak güç sahibi
olmalı ve şartlar neyi gerektiriyorsa öyle davranabilmelidir.
Parçaya göre Machiavelli'nin etkili yönetim için
önerdiği ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Ay Insan insanın kurdudur.
B) Amaca giden her yol mübahtır.
C Güç bozar, mutlak güç mutlaka bozar.
DJ Ya filozoflar kral olmalı ya da krallar filozof.
E) Özel mülkiyet bütün kötülüklerin kaynağıdır,
Felsefe
Psikolojinin Alanı
2. \ Machiavelli, yaşadığı çağda Floransa'da Medici Hanedanı çerçevesinde zayıf ve iyi niyetli yönetimin hem halka, hem yöneticiye nasıl kötülük getirdiğini ve sorunlar çıkarttığını gözlemlemiştir. Bu nedenle insanların bencilce hareket etmeye eğilimli olduğunu, serbest kaldıklarında sevgi ve şükran gibi duyguları çok kolay arkada bırakıp işlerine geleni yapabildiklerini savunur. Güç gösterileri ve cezalandırma ihtimaliyle insanda korkuyu canlı tutmak iktidarı Ve düzeni devam ettirmek için daima işe yarayan yöntemlerdir. Bu nedenle prens (yönetici) mutlak güç sahibi olmalı ve şartlar neyi gerektiriyorsa öyle davranabilmelidir. Parçaya göre Machiavelli'nin etkili yönetim için önerdiği ilke aşağıdakilerden hangisidir? Ay Insan insanın kurdudur. B) Amaca giden her yol mübahtır. C Güç bozar, mutlak güç mutlaka bozar. DJ Ya filozoflar kral olmalı ya da krallar filozof. E) Özel mülkiyet bütün kötülüklerin kaynağıdır,
TYT/ Sosyal Bilimler
14. Aristoteles'e göre ahlakta bazı davranışlar amaç,
bazıları araçtır. Örneğin insanların çoğu zenginliği
arzular ve elde etmeye çalışır. Ancak onlar için zen-
ginlik, zenginlik olarak amaç mıdır; yoksa zenginlikle
elde etmek istedikleri başka bir amaç, mesela haz
veya ün mü söz konusudur? Bu durumda insanların
eylemlerinde peşinden koştukları iyi, kendisinden öte
herhangi bir şeyin elde edilmesi için "araç olarak is-
tenmeyen"dir. İşte insanın bizatihi kendisi için istediği
bu nihai iyi, mutluluğun ta kendisidir.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılabilir?
(
A) Ahlaken iyi davranış insanın koşullarına göre
değişir.
B) Bir eylemin ahlaken iyiliği başkalarına sağladığı
yarara bağlıdır.
C) İnsanın nihai amacı olan mutluluk; esenlik ve
fayda gibi değerlerin toplamıdır.
D) Başka bir amaç için yapılan ahlaki bir eylem
insana mutluluk verir.
E) Niçin diye sorulduğunda başka bir amaca işaret
etmeyen eylem ahlaken iyidir.
15. Gazali, doğadaki nedenselliğe yönelik şüpheci bir
Felsefe
Psikolojinin Alanı
TYT/ Sosyal Bilimler 14. Aristoteles'e göre ahlakta bazı davranışlar amaç, bazıları araçtır. Örneğin insanların çoğu zenginliği arzular ve elde etmeye çalışır. Ancak onlar için zen- ginlik, zenginlik olarak amaç mıdır; yoksa zenginlikle elde etmek istedikleri başka bir amaç, mesela haz veya ün mü söz konusudur? Bu durumda insanların eylemlerinde peşinden koştukları iyi, kendisinden öte herhangi bir şeyin elde edilmesi için "araç olarak is- tenmeyen"dir. İşte insanın bizatihi kendisi için istediği bu nihai iyi, mutluluğun ta kendisidir. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? ( A) Ahlaken iyi davranış insanın koşullarına göre değişir. B) Bir eylemin ahlaken iyiliği başkalarına sağladığı yarara bağlıdır. C) İnsanın nihai amacı olan mutluluk; esenlik ve fayda gibi değerlerin toplamıdır. D) Başka bir amaç için yapılan ahlaki bir eylem insana mutluluk verir. E) Niçin diye sorulduğunda başka bir amaca işaret etmeyen eylem ahlaken iyidir. 15. Gazali, doğadaki nedenselliğe yönelik şüpheci bir
AYT-1
27. Maslow, güdülerin bir hiyerarşisinin olduğunu ve bu
hiyerarşinin herhangi bir basamağında bulunan güdü-
lerin, davranışlarımızı yönlendirmede kendilerinden
daha üst basamaklarda bulunan güdülere göre önce-
lik taşıdıklarını vurgulamıştır.
Bu parçaya dayanarak güdülerle ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Tüm güdülerin organizma üzerindeki etkinlikleri ay-
nidır.
B) Üst basamaktaki ihtiyaçlar, alt basamaktaki ihti-
yaçlar için bir koşuldur.
C) Àlt basamaktaki güdüler doyurulmadan üst basa-
maktaki güdüler doyurulamaz.
D) Temeldeki bir güdü karşılanırsa üst düzeydeki gü-
dünün karşılanmasına gerek kalmaz.
E) Öğrenilmiş olan güdüler, organizma için birincil
öneme sahiptir.
Felsefe
Psikolojinin Alanı
AYT-1 27. Maslow, güdülerin bir hiyerarşisinin olduğunu ve bu hiyerarşinin herhangi bir basamağında bulunan güdü- lerin, davranışlarımızı yönlendirmede kendilerinden daha üst basamaklarda bulunan güdülere göre önce- lik taşıdıklarını vurgulamıştır. Bu parçaya dayanarak güdülerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Tüm güdülerin organizma üzerindeki etkinlikleri ay- nidır. B) Üst basamaktaki ihtiyaçlar, alt basamaktaki ihti- yaçlar için bir koşuldur. C) Àlt basamaktaki güdüler doyurulmadan üst basa- maktaki güdüler doyurulamaz. D) Temeldeki bir güdü karşılanırsa üst düzeydeki gü- dünün karşılanmasına gerek kalmaz. E) Öğrenilmiş olan güdüler, organizma için birincil öneme sahiptir.
Aşağıdaki psikoloji alt dallarından hangisi kişinin yaşamındaki ahlaki, sosyal, duygusal ve bilişsel değişimleri inceler?
A) Gelişim Psikolojisi
B) Sosyal Psikoloji
C) Endüstri Psikolojisi
D) Deneysel Psikoloji
E) Klinik Psikoloji
Felsefe
Psikolojinin Alanı
Aşağıdaki psikoloji alt dallarından hangisi kişinin yaşamındaki ahlaki, sosyal, duygusal ve bilişsel değişimleri inceler? A) Gelişim Psikolojisi B) Sosyal Psikoloji C) Endüstri Psikolojisi D) Deneysel Psikoloji E) Klinik Psikoloji
Ahlak felsefesi; "ahlak"ı iyi, kötü, erdem, özgürlük, ödev,
r utluluk, ahlaki sorumluluk gibi kavramlar çerçevesinde
inceleyen bir felsefe disiplinidir. Ayrıca ahlak felsefesi,
"ahlakın kendisi" ile "ahlaka felsefi açıdan bakmak"
arasında bir fark olduğunu da ortaya koyar. Buna göre
ahlak, belirli bir dönemde belirli bir toplumda davranışlar
için belirlenmiş kurallar bütünüdür. Ancak ahlak felsefesi
bu tür kurallar koymayı amaçlamaz. Bu kurallar
bütününe bakarak ahlakın, ahlaki sorumluluğun, iyi ve
kötünün vb. ne olduğunu ortaya koyar.
Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi
"ahlak"ın değil "ahlak felsefesi"nin alanına girer?
A) Ve.gi vermek her vatandaşın sorumluluğudur.
B) Ahlaken özgürsen ahlaklı davranmalısın.
C) Büyüklere karşı saygılı olmak iyi bir davranıştır.
D) Erdemli olmak için kötülüğe iyilikle karşılık verilmelidir.
EAhlak kurallarının temelinde ahlaki sorumluluk vardır.
Felsefe
Psikolojinin Alanı
Ahlak felsefesi; "ahlak"ı iyi, kötü, erdem, özgürlük, ödev, r utluluk, ahlaki sorumluluk gibi kavramlar çerçevesinde inceleyen bir felsefe disiplinidir. Ayrıca ahlak felsefesi, "ahlakın kendisi" ile "ahlaka felsefi açıdan bakmak" arasında bir fark olduğunu da ortaya koyar. Buna göre ahlak, belirli bir dönemde belirli bir toplumda davranışlar için belirlenmiş kurallar bütünüdür. Ancak ahlak felsefesi bu tür kurallar koymayı amaçlamaz. Bu kurallar bütününe bakarak ahlakın, ahlaki sorumluluğun, iyi ve kötünün vb. ne olduğunu ortaya koyar. Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi "ahlak"ın değil "ahlak felsefesi"nin alanına girer? A) Ve.gi vermek her vatandaşın sorumluluğudur. B) Ahlaken özgürsen ahlaklı davranmalısın. C) Büyüklere karşı saygılı olmak iyi bir davranıştır. D) Erdemli olmak için kötülüğe iyilikle karşılık verilmelidir. EAhlak kurallarının temelinde ahlaki sorumluluk vardır.
eriy-
A) I.
B) II.
C)
D) IV. E) V.
iça
suna
PS il
"İnsanlar hemşehrilerine yardım eder." yargısına
Para
sahip olan birey, devlet dairesine işini halletmek
eko-
alar
üzere gider. Konuyla ilgilenen memur da hem-
lan
şehrisidir.(Memur, memleketlisine yardım etme-
Tin
attığı
si gerektiğini düşünür ve onunla ilgilenir.
ria
ok
Bu parcadaki durum, aşağdakilerden han-
gisiyle nitelenebilir?
ait-
Bi
A) Uyma
B) Sosyal etki
C) itaat etme
D) Kendini doğrulayan kehanet
E) Ön sezi
***
3.
Felsefe
Psikolojinin Alanı
eriy- A) I. B) II. C) D) IV. E) V. iça suna PS il "İnsanlar hemşehrilerine yardım eder." yargısına Para sahip olan birey, devlet dairesine işini halletmek eko- alar üzere gider. Konuyla ilgilenen memur da hem- lan şehrisidir.(Memur, memleketlisine yardım etme- Tin attığı si gerektiğini düşünür ve onunla ilgilenir. ria ok Bu parcadaki durum, aşağdakilerden han- gisiyle nitelenebilir? ait- Bi A) Uyma B) Sosyal etki C) itaat etme D) Kendini doğrulayan kehanet E) Ön sezi *** 3.
Psikanalitik ekolün davranışların nedeni olarak
düşündüğü bilinçaltını birçok psikolog, bilimsel
olarak kabul etmez.
Bu psikologlar için aşağıdakilerden hangi-
si söylenebilir?
A) Doğrudan gözlemi önemsedikleri
B) Nesnel değerlendirme yapamadıkları
C) Bilgisel yeterliliğe sahip olmadıkları
D) Gözlem yöntemini tek geçerli yöntem olarak
gördükleri
E) Soyutlama yöntemini benimsedikleri
Felsefe
Psikolojinin Alanı
Psikanalitik ekolün davranışların nedeni olarak düşündüğü bilinçaltını birçok psikolog, bilimsel olarak kabul etmez. Bu psikologlar için aşağıdakilerden hangi- si söylenebilir? A) Doğrudan gözlemi önemsedikleri B) Nesnel değerlendirme yapamadıkları C) Bilgisel yeterliliğe sahip olmadıkları D) Gözlem yöntemini tek geçerli yöntem olarak gördükleri E) Soyutlama yöntemini benimsedikleri
9.
Bilim adamı belli bir konuyu, belli bir yön-
temle araştırarak, en kapsamlı ve doğru
bilimsel bilgiye varmayı amaçlar. Araştırdığı
Narlığın gerçekten var olup olmadığını, kul-
landığı yöntemin doğasını, bulduğu bilginin
yapısını kendisine sorun yapmaz. Ne za-
man bunları sorgulamaya başlarsa, o za-
man artık bilim adamı kimliğinden çıkarak,
felsefeci olmaya başlar.
Bu durumda bir bilim adamı aşağıdaki
davranışlardan hangisini gösterdiğinde
aynı zamanda felsefeci olur?
A) Yaptığı işi sorgulamaya başladığında
B) Bilgi birikimini artırdığında
C) Doğru bilgiye ulaşmayı amaçladığında
Dr Araştırdığı varlığı her yönüyle ele aldı-
ginda -
E) Bilimsel yöntemle sistemli araştırmalar
yaptığında
Felsefe
Psikolojinin Alanı
9. Bilim adamı belli bir konuyu, belli bir yön- temle araştırarak, en kapsamlı ve doğru bilimsel bilgiye varmayı amaçlar. Araştırdığı Narlığın gerçekten var olup olmadığını, kul- landığı yöntemin doğasını, bulduğu bilginin yapısını kendisine sorun yapmaz. Ne za- man bunları sorgulamaya başlarsa, o za- man artık bilim adamı kimliğinden çıkarak, felsefeci olmaya başlar. Bu durumda bir bilim adamı aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterdiğinde aynı zamanda felsefeci olur? A) Yaptığı işi sorgulamaya başladığında B) Bilgi birikimini artırdığında C) Doğru bilgiye ulaşmayı amaçladığında Dr Araştırdığı varlığı her yönüyle ele aldı- ginda - E) Bilimsel yöntemle sistemli araştırmalar yaptığında
Ders Defteri
BOH
negat TESTO
Kor
ed
10. iki değişken arasındaki korelasyon katsayısı -0,20 ise bu
durumu en iyi açıklayan durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) iki değişken arasında oldukça düşük ve olumsuz bir ilişki
vardır.
A
B) İki değişken arasında yüksek oranlı bir ilişki vardır.
wiki değişken arasında olumsuz bir ilişki vardır.
D) İki değişken arasında yüksek ve olumsuz bir ilişki vardır.
E) İki değişken arasında yüksek ve olumlu bir ilişki vardır.
Felsefe
Psikolojinin Alanı
Ders Defteri BOH negat TESTO Kor ed 10. iki değişken arasındaki korelasyon katsayısı -0,20 ise bu durumu en iyi açıklayan durum aşağıdakilerden hangisidir? A) iki değişken arasında oldukça düşük ve olumsuz bir ilişki vardır. A B) İki değişken arasında yüksek oranlı bir ilişki vardır. wiki değişken arasında olumsuz bir ilişki vardır. D) İki değişken arasında yüksek ve olumsuz bir ilişki vardır. E) İki değişken arasında yüksek ve olumlu bir ilişki vardır.
3) Öğrenme - Bellek - Düşünme
1. 1. Organizma aktif durumdadır.
II
. Sönme söz konusudur.
III. Pekiştireç davranıştan sonra verilir.
IV. Bilinçli koşullanma söz konusudur.
Bu parçada verilen özelliklerden hangileri edimsel koşullan-
mayı klasik koşullanmadan ayıran bir özellik değildir?
B) Yalnız II
C) I ve III
E) II ve IV
1 ceza
olol
A) Yalnız!
D) I, I ve III
D) 1,1V
Felsefe
Psikolojinin Alanı
3) Öğrenme - Bellek - Düşünme 1. 1. Organizma aktif durumdadır. II . Sönme söz konusudur. III. Pekiştireç davranıştan sonra verilir. IV. Bilinçli koşullanma söz konusudur. Bu parçada verilen özelliklerden hangileri edimsel koşullan- mayı klasik koşullanmadan ayıran bir özellik değildir? B) Yalnız II C) I ve III E) II ve IV 1 ceza olol A) Yalnız! D) I, I ve III D) 1,1V