Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

9. Edebî metinlerde belirli bir mesleği, zihniyeti ya da çevreyi temsil eden, kalıplaşmış davranışlar ve konuşmalar sergi- leyen

9. Edebî metinlerde belirli bir mesleği, zihniyeti ya da çevreyi
temsil eden, kalıplaşmış davranışlar ve konuşmalar sergi-
leyen, aynısı veya benzeri başka eserlerde de karşımıza
çıkabilecek kahramanlara "tip" denir.
Buna göre,
1. Fabl kahramanları
✓
II. M

9. Edebî metinlerde belirli bir mesleği, zihniyeti ya da çevreyi temsil eden, kalıplaşmış davranışlar ve konuşmalar sergi- leyen, aynısı veya benzeri başka eserlerde de karşımıza çıkabilecek kahramanlara "tip" denir. Buna göre, 1. Fabl kahramanları ✓ II. Masal kahramanları III. Moliere'nin Cimri adlı eserindeki cimriliğiyle ünlü kahraman Harpagon belirlemelerinden hangileri "tip" özelliği gösterir? A) Yalnız I D) I vell B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III