Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

9. Güneş etrafında dönen bir gezegen en uzak K noktasın- dan en yakın L noktasından geçiyor. OK Güneş Buna göre; I. Gezegen K'de

9. Güneş etrafında dönen bir gezegen en uzak K noktasın-
dan en yakın L noktasından geçiyor.
OK
Güneş
Buna göre;
I. Gezegen K'den L'ye geldiğinde açısal momentumu de-
ğişmez.
II. Gezegen K'den L'ye geldiğinde toplam enerjisi artar.
III. Gezegen K'den L'ye

9. Güneş etrafında dönen bir gezegen en uzak K noktasın- dan en yakın L noktasından geçiyor. OK Güneş Buna göre; I. Gezegen K'den L'ye geldiğinde açısal momentumu de- ğişmez. II. Gezegen K'den L'ye geldiğinde toplam enerjisi artar. III. Gezegen K'den L'ye geldiğinde kinetik enerjisi artar yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve Il D) ve III E) II ve III Fepar