Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

9. Halka halk diliyle seslenilmeli, ağır, süslü ve sanatlı söyleyişten uzak durulmalıdır. II. Halk edebiyatı nazım biçimleri kul

9. Halka halk diliyle seslenilmeli, ağır, süslü ve
sanatlı söyleyişten uzak durulmalıdır.
II. Halk edebiyatı nazım biçimleri kullanılmalıdır.
III. Bir şiirde önemli olan ne anlatıldığı değil, onun
nasıl anlatıldığıdır.
IV. Milli ölçü olan hece vezni kullan

9. Halka halk diliyle seslenilmeli, ağır, süslü ve sanatlı söyleyişten uzak durulmalıdır. II. Halk edebiyatı nazım biçimleri kullanılmalıdır. III. Bir şiirde önemli olan ne anlatıldığı değil, onun nasıl anlatıldığıdır. IV. Milli ölçü olan hece vezni kullanılmalıdır. VEdebiyat halka inmekle, onun sorunlarını dile getirmekle görevlidir. Yukarıda verilenlerin hangileri Beş Hececilerin sanat anlayışıyla bağdaştırılamaz? A) I. ve III. B) 1. ve IV. D) Yalnız III C) II. ve III. E) Yalnız V 1: