Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

9. Kalıcı bir dünya barışının sağlanması için uluslara- rası bir cemiyetin oluşturulması fikri ilk kez aşağı- dakilerin hangisin

9. Kalıcı bir dünya barışının sağlanması için uluslara-
rası bir cemiyetin oluşturulması fikri ilk kez aşağı-
dakilerin hangisinde yer almıştır?
A) Wilson İlkelerinde
B) Londra Antlaşması'nda
C) Paris Barış Konferansı'nda
D) Versay Antlaşması'nda
bozan Bar

9. Kalıcı bir dünya barışının sağlanması için uluslara- rası bir cemiyetin oluşturulması fikri ilk kez aşağı- dakilerin hangisinde yer almıştır? A) Wilson İlkelerinde B) Londra Antlaşması'nda C) Paris Barış Konferansı'nda D) Versay Antlaşması'nda bozan Barış Antlaşması'nda Bog