Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

9. Makro boyutta gerçekleşen olayları Isaac Newton gibi bilim adam- ları incelemiş ve klasik fizik konularını oluşturmuştur. 20.

9.
Makro boyutta gerçekleşen olayları Isaac Newton gibi bilim adam-
ları incelemiş ve klasik fizik konularını oluşturmuştur. 20. yüzyılın
başlarında mikro evrende gerçekleşen olayların incelenmesi ile
modern fizik anlayışı gelişmiştir.
Buna göre, aşağıdaki

9. Makro boyutta gerçekleşen olayları Isaac Newton gibi bilim adam- ları incelemiş ve klasik fizik konularını oluşturmuştur. 20. yüzyılın başlarında mikro evrende gerçekleşen olayların incelenmesi ile modern fizik anlayışı gelişmiştir. Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi klasik fizik ile açık- lanamaz? A) Gezegenlerin hareketleri B) Otomobilin eğimli yolda hareketi C) Işığın kırılması D) Işığın renklerine göre farklı şekilde kırılması E) Sıvıların kaldırma kuvveti