Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

9. Millî Edebiyat akımının ve çağdaş Türk öykücülüğünün kurucularındandır. 1911 yılında Selanik'te Ziya Gökalp Genç Kalemler der

9. Millî Edebiyat akımının ve çağdaş Türk öykücülüğünün
kurucularındandır. 1911 yılında Selanik'te Ziya Gökalp
Genç Kalemler dergisindeki yazılarıyla tanındı. Dergi-
ve Ali Canip Yöntemle birlikte çıkarmaya başladıkları
nin ilk sayısında imzasız olarak yay

9. Millî Edebiyat akımının ve çağdaş Türk öykücülüğünün kurucularındandır. 1911 yılında Selanik'te Ziya Gökalp Genç Kalemler dergisindeki yazılarıyla tanındı. Dergi- ve Ali Canip Yöntemle birlikte çıkarmaya başladıkları nin ilk sayısında imzasız olarak yayımladığı Yeni Lisan adlı makalesinde; dil ve edebiyat hakkındaki görüşler ve savunduğu düşüncelerle büyük ilgi topladı. Bu gö- rüşleri Milli Edebiyat Dönemi'nin başlangıç bildirisi ola- rak nitelendirilir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçıya ait hikâye kitaplarından biri değildir? A+Primo Türk Çocuğu B) İlk Namaz C) Mahçupluk İmtihanı D) Gurbet Hikâyeleri E) Harem mrk Z YAYINLARI