Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

9. Millî ve dinî konularda toplumu aydınlatmak amacı ile eserlerini vücuda getiren sanatçı "Hayır, hayal ile yoktur benim alışve

9. Millî ve dinî konularda toplumu aydınlatmak amacı
ile eserlerini vücuda getiren sanatçı "Hayır, hayal ile
yoktur benim alışverişim / İnan her ne söylemişsem
görüp de söylemişim" dizelerinden anlaşılacağı üze-
re realizmi kendisine ilke edinmiştir. Şiirl

9. Millî ve dinî konularda toplumu aydınlatmak amacı ile eserlerini vücuda getiren sanatçı "Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim / İnan her ne söylemişsem görüp de söylemişim" dizelerinden anlaşılacağı üze- re realizmi kendisine ilke edinmiştir. Şiirlerini aruz ile kaleme alan sanatçı aruzu Türkçeye mükemmel uygulamıştır. Nazmı nesre yaklaştırmış, Fikret gibi manzum hikâyeciliğin Türk edebiyatındaki temsilcisi olmuştur. A) Yalnız I A) Yahya Kemal Beyatlı B) Ahmet Haşim C) Mehmet Âkif Ersoy D) Mehmet Emin Yurdakul E) Cenap Şahabettin 12. Şiirde "Şiir, miş ad Bu parçada özellikleri verilen sanatçı aşağıdaki- lerden hangisidir? la