Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

9. Mustafa Kemal, 1921'de Ankara'da Maarif Kongresi'ni açarken yaptığı konuşmada, Millî kültürün önemi ve gerekliliğinden bahsed

9. Mustafa Kemal, 1921'de Ankara'da Maarif Kongresi'ni
açarken yaptığı konuşmada, Millî kültürün önemi
ve gerekliliğinden bahsederken, toplumun eğitim
ve kültür konularındaki bölünmüşlüğünün ortadan
kaldırılması hususuna dikkatleri çekmiştir.
Mustafa Kemal

9. Mustafa Kemal, 1921'de Ankara'da Maarif Kongresi'ni açarken yaptığı konuşmada, Millî kültürün önemi ve gerekliliğinden bahsederken, toplumun eğitim ve kültür konularındaki bölünmüşlüğünün ortadan kaldırılması hususuna dikkatleri çekmiştir. Mustafa Kemal'in bahsettiği bu bölünmüşlüğün aşağıdaki inkılâp hareketlerinden hangisi ile giderilmeye çalışıldığı söylenebilir? A) Türk Dil Kurumunun açılması B_Erkan-i Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi D) Türk Medeni Kanunu'nun kabulü E) Türk Tarih Kurumunun kurulması