Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

9. Servetifünun Dönemi sanatçıları, beslendikleri Bati- li eserler doğrultusunda, dönemlerinin siyasi ve sosyal şartlarının da e

9.
Servetifünun Dönemi sanatçıları, beslendikleri Bati-
li eserler doğrultusunda, dönemlerinin siyasi ve sosyal
şartlarının da etkisiyle, kendilerine özgü romanlar yazma-
Vi başarmışlardır. (II) Tekniği modern ve sağlam, Batılı
örneklere uygun Türk romanla

9. Servetifünun Dönemi sanatçıları, beslendikleri Bati- li eserler doğrultusunda, dönemlerinin siyasi ve sosyal şartlarının da etkisiyle, kendilerine özgü romanlar yazma- Vi başarmışlardır. (II) Tekniği modern ve sağlam, Batılı örneklere uygun Türk romanları bu dönemde yazılmıştır. Bu dönemde roman, gerek üslup bakımından gerek- se teknik bakımdan önceki döneme göre büyük gelişme kaydetmiştir. (IV) Bu dönemde Tanzimat sanatçılarında görülen kurgu hataları, üslup eksiklikleri, acemilikler vb. kaybolmuştur. (V) Dönem sanatçıları, eserlerini klasisizm ve romantizmin etkisinde kalarak yazmışlardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bil- gi yanlışı vardır? ALI Bll CHIII DNV E) V 11. Testokul 10. Servetifünun topluluğuyla ilgili aşağıdakilerden han- 12. gisinde yanlışlık vardır?