Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

9. TYT 11 K2, dünyanın tırmanması en zor 8 binlik zirvesi olarak biliniyor. Şiddetli ve dondurucu rüzgarları, kötü hava şartları

9.
TYT 11
K2, dünyanın tırmanması en zor 8 binlik zirvesi olarak
biliniyor. Şiddetli ve dondurucu rüzgarları, kötü hava
şartları, derin buzul çatlakları, kaya duvarlarıyla K2
yüksek dağcılığın en zor sınavı durumunda. İstatistik-
ler K2'nin ne kadar tehlik

9. TYT 11 K2, dünyanın tırmanması en zor 8 binlik zirvesi olarak biliniyor. Şiddetli ve dondurucu rüzgarları, kötü hava şartları, derin buzul çatlakları, kaya duvarlarıyla K2 yüksek dağcılığın en zor sınavı durumunda. İstatistik- ler K2'nin ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor. Zirveye ulaşan her 3 dağcıya karşılık 1 dağcı tırmanış sırasında hayatını kaybediyor. K2, yüksekliği 8 bin metreyi geçen 14 zirve içinde kış tırmanışı ger- çekleştirilen son dağ oldu. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir? A) K2, tırmanması zor zirveler içerisinde yer almaya adaydır. B) Tırmanma şartları dağcıları zorlasa da K2'ye tırma- nıştan vazgeçilmemektedir. C) K2'ye tırmanış sırasında dağcıların donarak haya- tını kaybettiği bilinmektedir. D) K2'ye tırmanabilmek için özel eğitim alınması ge- rekmektedir. E) K2, 8bini geçen yüksekliğiyle 14 zirve içinde yer almaktadır. 10. (1) Bu eseri sadece bir anı olarak değerlendirmek ya- nılgısına düşmeyin. (II) Yazar bir siyasetçi ve psikiyat- rist kimliğiyle ülkemizin son elli yıllık siyasi geçmişini de ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor. (III) Bunları ken- di özgün potasında değerlendirirken sayısal bilgilerle destekliyor. (IV) Anlatımını bir kurgu kahramanı olabi- lecek ilginç kişilerle zenginleştiriyor. (V) Anekdotları ise her biri yaşam dersi diye adlandırabileceğimiz ni- telikte. bu parcadaki numara- 11. 1. Y 11. İSTEK Yayınları III. JV. V. Yuk gör A) 12. S