Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Temsilcileri Soruları

9.
TYT 11
K2, dünyanın tırmanması en zor 8 binlik zirvesi olarak
biliniyor. Şiddetli ve dondurucu rüzgarları, kötü hava
şartları, derin buzul çatlakları, kaya duvarlarıyla K2
yüksek dağcılığın en zor sınavı durumunda. İstatistik-
ler K2'nin ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne
seriyor. Zirveye ulaşan her 3 dağcıya karşılık 1 dağcı
tırmanış sırasında hayatını kaybediyor. K2, yüksekliği
8 bin metreyi geçen 14 zirve içinde kış tırmanışı ger-
çekleştirilen son dağ oldu.
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisine
kesin olarak ulaşılabilir?
A) K2, tırmanması zor zirveler içerisinde yer almaya
adaydır.
B) Tırmanma şartları dağcıları zorlasa da K2'ye tırma-
nıştan vazgeçilmemektedir.
C) K2'ye tırmanış sırasında dağcıların donarak haya-
tını kaybettiği bilinmektedir.
D) K2'ye tırmanabilmek için özel eğitim alınması ge-
rekmektedir.
E) K2, 8bini geçen yüksekliğiyle 14 zirve içinde yer
almaktadır.
10. (1) Bu eseri sadece bir anı olarak değerlendirmek ya-
nılgısına düşmeyin. (II) Yazar bir siyasetçi ve psikiyat-
rist kimliğiyle ülkemizin son elli yıllık siyasi geçmişini
de ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor. (III) Bunları ken-
di özgün potasında değerlendirirken sayısal bilgilerle
destekliyor. (IV) Anlatımını bir kurgu kahramanı olabi-
lecek ilginç kişilerle zenginleştiriyor. (V) Anekdotları
ise her biri yaşam dersi diye adlandırabileceğimiz ni-
telikte.
bu parcadaki numara-
11. 1. Y
11.
İSTEK Yayınları
III.
JV.
V.
Yuk
gör
A)
12. S
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Temsilcileri
9. TYT 11 K2, dünyanın tırmanması en zor 8 binlik zirvesi olarak biliniyor. Şiddetli ve dondurucu rüzgarları, kötü hava şartları, derin buzul çatlakları, kaya duvarlarıyla K2 yüksek dağcılığın en zor sınavı durumunda. İstatistik- ler K2'nin ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor. Zirveye ulaşan her 3 dağcıya karşılık 1 dağcı tırmanış sırasında hayatını kaybediyor. K2, yüksekliği 8 bin metreyi geçen 14 zirve içinde kış tırmanışı ger- çekleştirilen son dağ oldu. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir? A) K2, tırmanması zor zirveler içerisinde yer almaya adaydır. B) Tırmanma şartları dağcıları zorlasa da K2'ye tırma- nıştan vazgeçilmemektedir. C) K2'ye tırmanış sırasında dağcıların donarak haya- tını kaybettiği bilinmektedir. D) K2'ye tırmanabilmek için özel eğitim alınması ge- rekmektedir. E) K2, 8bini geçen yüksekliğiyle 14 zirve içinde yer almaktadır. 10. (1) Bu eseri sadece bir anı olarak değerlendirmek ya- nılgısına düşmeyin. (II) Yazar bir siyasetçi ve psikiyat- rist kimliğiyle ülkemizin son elli yıllık siyasi geçmişini de ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor. (III) Bunları ken- di özgün potasında değerlendirirken sayısal bilgilerle destekliyor. (IV) Anlatımını bir kurgu kahramanı olabi- lecek ilginç kişilerle zenginleştiriyor. (V) Anekdotları ise her biri yaşam dersi diye adlandırabileceğimiz ni- telikte. bu parcadaki numara- 11. 1. Y 11. İSTEK Yayınları III. JV. V. Yuk gör A) 12. S
K Kara Kutu YAYINI
18. Hz. Muhammed'in, her cümlesi bir vasiyet niteliği taşıyan
Veda Hutbesi'nin dikkat çeken bölümlerinden biri şu şekil-
dedir: "Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir.
Bütün insanlar Adem'den gelmiş. Âdem de topraktan ya-
ratilmiştir. Arap in Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a,
beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur.
Allah katında üstünlük ancak takva iledir. Ne haksızlık edin
ne de haksızlığa uğrayın. Cahiliye Devri'ndeki her türlü faiz
kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Fakat anaparanız sizindir.
Kaldırdığım ilk faiz amcam Abbas b. Abdülmuttalib'in faizi-
dir. Cahiliye Devri'nin kan davaları da kaldırılmıştır. Kaldır-
diğim ilk kan davası akrabalarımdan Rebia b. Haris b. Ab-
dülmuttalib'in oğlu Amir'in kan davasıdır."
Bu parçadan hareketle, Veda Hutbesi'yle ilgili aşağıda-
kilerin hangisi söylenemez?
A) Verdiği mesajlar evrensel niteliktedir.
B) Eşitliğe yönelik güçlü bir vurgu söz konusudur.
C) Sılayırahm'in önemine dikkat çekilmiştir.
DAdaletin kuşatıcılığı dile getirilmektedir.
E) Hem bireyin hem de toplumun hakkı zikredilmiştir.
20. K
A
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Temsilcileri
K Kara Kutu YAYINI 18. Hz. Muhammed'in, her cümlesi bir vasiyet niteliği taşıyan Veda Hutbesi'nin dikkat çeken bölümlerinden biri şu şekil- dedir: "Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Bütün insanlar Adem'den gelmiş. Âdem de topraktan ya- ratilmiştir. Arap in Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir. Ne haksızlık edin ne de haksızlığa uğrayın. Cahiliye Devri'ndeki her türlü faiz kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Fakat anaparanız sizindir. Kaldırdığım ilk faiz amcam Abbas b. Abdülmuttalib'in faizi- dir. Cahiliye Devri'nin kan davaları da kaldırılmıştır. Kaldır- diğim ilk kan davası akrabalarımdan Rebia b. Haris b. Ab- dülmuttalib'in oğlu Amir'in kan davasıdır." Bu parçadan hareketle, Veda Hutbesi'yle ilgili aşağıda- kilerin hangisi söylenemez? A) Verdiği mesajlar evrensel niteliktedir. B) Eşitliğe yönelik güçlü bir vurgu söz konusudur. C) Sılayırahm'in önemine dikkat çekilmiştir. DAdaletin kuşatıcılığı dile getirilmektedir. E) Hem bireyin hem de toplumun hakkı zikredilmiştir. 20. K A
CEVDET DISEVER
5. Saat denildiğinde her ne kadar başka türleri olsa
da genellikle akla kol saatleri gelmektedir. Bunun
sebebi kol saatlerinin kullanımının daha yaygın ol-
ması ve aynı zamanda da aksesuar niteliği taşıma-
sıdır. Aksesuar niteliği taşıdığı için başka sektörde
yer alan markalarda saat üretimi yapmaktadır.
Bu parçada "fiil çekim eki" almış kaç sözcük
kullanılmıştır?
A) 1
B) 3
C) 5
D) 7
E)8
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Temsilcileri
CEVDET DISEVER 5. Saat denildiğinde her ne kadar başka türleri olsa da genellikle akla kol saatleri gelmektedir. Bunun sebebi kol saatlerinin kullanımının daha yaygın ol- ması ve aynı zamanda da aksesuar niteliği taşıma- sıdır. Aksesuar niteliği taşıdığı için başka sektörde yer alan markalarda saat üretimi yapmaktadır. Bu parçada "fiil çekim eki" almış kaç sözcük kullanılmıştır? A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E)8
16. Bu (I)küskünlüğü, farklı bir bakışı olan o insanlardan çok, kendisini
bu (II)eksikliğiyle dünyaya getiren annesiyle babasına (III)yönelikti. Çevremdekilere bu
yüzden daha iyi bakmayı öğrendim (IV)demişti, sonra (V)hafifçe gülerek.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinde, hem ünsüz benzeşmesi
(sertleşme) hem de ünsüz değişimi (yumuşama) vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Temsilcileri
16. Bu (I)küskünlüğü, farklı bir bakışı olan o insanlardan çok, kendisini bu (II)eksikliğiyle dünyaya getiren annesiyle babasına (III)yönelikti. Çevremdekilere bu yüzden daha iyi bakmayı öğrendim (IV)demişti, sonra (V)hafifçe gülerek. Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinde, hem ünsüz benzeşmesi (sertleşme) hem de ünsüz değişimi (yumuşama) vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
life
Ait olmanın insanın en temel ihtiyacı olduğu kanıt-
lanmıştır. Bir grup ya da kişi tarafından reddedilmek
veya dışlanmak bu temel ihtiyacı etkilediği için psiko-
lojik olarak bireye zarar vermektedir. Aynı zamanda
reddedilme durumu, insanın kendine olan saygısının
azalmasına, kendi hayatı üzerindeki kontrolünü kay-
betmesine ve varoluş amacının azalmasına da yol
açmaktadır. Çoğu zaman bu durum çok uç seviyelere
gitmiş ve kişilerin bu dışlanmaya şiddetli bir şekilde.
tepki verdikleri görülmüştür. Örneğin eşinin kendi-
siyle ilgilenmediğini ve TV'den başını kaldırmadığını
gören bir kadın, dışlanmış hissetmiş ve tepkisini eşi-
nin kafasına bir şeyler fırlatarak göstermiştir. Bundan
daha büyük bir örnek ise 1999'da Colorado'da bir
lisede gerçekleşen olaydır: Çocukluklarından beri
belli gruplar tarafından dışlanmış/reddedilmiş 2 lise
öğrencisi, reddedilmenin hissettirdiği acı sonucunda
kendilerini öldürmeden önce 12 sınıf arkadaşını ve
öğretmenlerini öldürmüş; 23 diğer kişiyi de yarala-
mıştır.
YAA M YAYINLAR
Resai
ki a
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinil-
memiştir?
A) Bir gruba dâhil olmanın bireyi iyi hissettirdiğine
B) Dışlanmanın, insanın varoluş amacını azalttığına
Reddedilmenin öz saygıya zarar verdiğine
DY Kendini bir yere ait hissetme ihtiyacına
Bazı şiddet davranışlarının kökenine
3
C
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Temsilcileri
life Ait olmanın insanın en temel ihtiyacı olduğu kanıt- lanmıştır. Bir grup ya da kişi tarafından reddedilmek veya dışlanmak bu temel ihtiyacı etkilediği için psiko- lojik olarak bireye zarar vermektedir. Aynı zamanda reddedilme durumu, insanın kendine olan saygısının azalmasına, kendi hayatı üzerindeki kontrolünü kay- betmesine ve varoluş amacının azalmasına da yol açmaktadır. Çoğu zaman bu durum çok uç seviyelere gitmiş ve kişilerin bu dışlanmaya şiddetli bir şekilde. tepki verdikleri görülmüştür. Örneğin eşinin kendi- siyle ilgilenmediğini ve TV'den başını kaldırmadığını gören bir kadın, dışlanmış hissetmiş ve tepkisini eşi- nin kafasına bir şeyler fırlatarak göstermiştir. Bundan daha büyük bir örnek ise 1999'da Colorado'da bir lisede gerçekleşen olaydır: Çocukluklarından beri belli gruplar tarafından dışlanmış/reddedilmiş 2 lise öğrencisi, reddedilmenin hissettirdiği acı sonucunda kendilerini öldürmeden önce 12 sınıf arkadaşını ve öğretmenlerini öldürmüş; 23 diğer kişiyi de yarala- mıştır. YAA M YAYINLAR Resai ki a Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinil- memiştir? A) Bir gruba dâhil olmanın bireyi iyi hissettirdiğine B) Dışlanmanın, insanın varoluş amacını azalttığına Reddedilmenin öz saygıya zarar verdiğine DY Kendini bir yere ait hissetme ihtiyacına Bazı şiddet davranışlarının kökenine 3 C
Hikâyeleri'nde de rastlanmaktadır.
uri nin
6. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında atasözlerine
verilmiştir. Bu sözlerin örneklerine öncelikle Orhun
Yazıtları'nda rastlanır. Necip Asım, Kaşgarlı Mahmut'un
Divânu Lugâti't-Türk adlı eserinde 290 tane atasözü
- adı
tespit etmiştir. Bu türe, İslami dönemde -
verilmiştir. Bu sözlerin örneklerine Dede Korkut
====
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) sav
A) sav- darbimesel
C) Koşuk-terciibent
--==
E) sagu - cönk
adı
-
B) sagu terkibibent
D) sav - mazmun
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Temsilcileri
Hikâyeleri'nde de rastlanmaktadır. uri nin 6. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında atasözlerine verilmiştir. Bu sözlerin örneklerine öncelikle Orhun Yazıtları'nda rastlanır. Necip Asım, Kaşgarlı Mahmut'un Divânu Lugâti't-Türk adlı eserinde 290 tane atasözü - adı tespit etmiştir. Bu türe, İslami dönemde - verilmiştir. Bu sözlerin örneklerine Dede Korkut ==== Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) sav A) sav- darbimesel C) Koşuk-terciibent --== E) sagu - cönk adı - B) sagu terkibibent D) sav - mazmun
Soru 9:
Mısır uygarlığında takvimin icad edilmesinde en etkili
olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güneş tutulması
B) Ay tutulması
C) Nil Nehri'nin taşması
D) Mimarideki ilerlemeler
E) Tiptaki ilerlemeler
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Temsilcileri
Soru 9: Mısır uygarlığında takvimin icad edilmesinde en etkili olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Güneş tutulması B) Ay tutulması C) Nil Nehri'nin taşması D) Mimarideki ilerlemeler E) Tiptaki ilerlemeler
ca-
-?
16. Bürosundan altı yedi blok ötedeki alışveriş mağaza-
sının önüne geldiğinde durdu. Mağazanın kapısına
doğru döndü ve ağır adımlarla yürümeye başladı.
Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
✓
A Sifatlaştıkan -ki
Yer-yön belirteci
To
BY
C Ad tamlaması
D Edat
E) Belgisiz sifat
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Temsilcileri
ca- -? 16. Bürosundan altı yedi blok ötedeki alışveriş mağaza- sının önüne geldiğinde durdu. Mağazanın kapısına doğru döndü ve ağır adımlarla yürümeye başladı. Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? ✓ A Sifatlaştıkan -ki Yer-yön belirteci To BY C Ad tamlaması D Edat E) Belgisiz sifat
an
smi
kadar
7
antik
en
çok
varet
ve
DENEME 3
B
32. Aşağıdaki parçalardan hangisi "Erteleme hastalığıyla
mücadelede bizlere neler önerirsiniz?" sorusuna cevap
vermektedir?
A) Kişi her işini ertelemeye başlamışsa ve bu durum
günlük rutin hayatını dahi sekteye uğratıyor ise
procrastination diğer bir deyişle erteleme hastalığına
sahip olduğu düşündür. Erteleme hastalığının
sebepleri arasında şunlar yer alır: motivasyon
eksikliği, kötü zaman yönetimi ve mükemmeliyetçilik
B) Erteleme hastalığına sahip kişiler, genellikle
yapılması gereken ya da yapılması kendisinden
beklenen işleri sürekli olarak öteler. Örneğin gün
boyu bolca vakti olan bir kişi, ödevini ya da bitirmesi
gereken bir projeyi yapacağı saati belirledikten sonra
ilgili saat geldiğinde araya başka bir iş sıkıştırabilir.
C) Günümüz modern toplumunda oldukça yaygın
olan erteleme hastalığı, her yaş ve cinsiyetten
kişide görülür. Erteleme eğiliminde olan kişiler,
çevreleri tarafından savšak, rahat ve üşengeç olarak
tanımlanırlar. Çoğunlukla motivasyon eksikliğinden
kaynaklanan bu durumda kişi, yapılması gereken işi
önemsiz bulur.
mett
D) Kişinin yapması gereken işi; zamanı, enerjisi
ve imkânı olmasına rağmen bir ya da birkaç
kez ertelemesi, işi yapmaktan kaçınması olarak
tanımlanan erteleme hastalığı, kişinin günlük
hayatını olumsuz etkiler. Yapılması gereken işleri,
süresiz ve sayısız olarak erteleyen kişiler, birçok
alanda başarısız olur.
E) Erteleme hastalığı ile mücadele eden kişilerin
yapması gereken ilk şey hastalığı kabul
etmektir. Sonrasında işi yapmak için gerekli olan
konsantrasyonu bozan etkenler tek tek not edilmeli
ve işe başlamayı ertelemeye sebep olan nesneler
ortadan kaldırılmalıdır. Konsantrasyon düzeyinin
artırılmasının ardından yapılacak işi bölümlere
ayırmak ve planlanan zaman aralığında bu bölümleri
tamamlamak gerekir.
TYT/
33. Ke
an
Yu
ke
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Temsilcileri
an smi kadar 7 antik en çok varet ve DENEME 3 B 32. Aşağıdaki parçalardan hangisi "Erteleme hastalığıyla mücadelede bizlere neler önerirsiniz?" sorusuna cevap vermektedir? A) Kişi her işini ertelemeye başlamışsa ve bu durum günlük rutin hayatını dahi sekteye uğratıyor ise procrastination diğer bir deyişle erteleme hastalığına sahip olduğu düşündür. Erteleme hastalığının sebepleri arasında şunlar yer alır: motivasyon eksikliği, kötü zaman yönetimi ve mükemmeliyetçilik B) Erteleme hastalığına sahip kişiler, genellikle yapılması gereken ya da yapılması kendisinden beklenen işleri sürekli olarak öteler. Örneğin gün boyu bolca vakti olan bir kişi, ödevini ya da bitirmesi gereken bir projeyi yapacağı saati belirledikten sonra ilgili saat geldiğinde araya başka bir iş sıkıştırabilir. C) Günümüz modern toplumunda oldukça yaygın olan erteleme hastalığı, her yaş ve cinsiyetten kişide görülür. Erteleme eğiliminde olan kişiler, çevreleri tarafından savšak, rahat ve üşengeç olarak tanımlanırlar. Çoğunlukla motivasyon eksikliğinden kaynaklanan bu durumda kişi, yapılması gereken işi önemsiz bulur. mett D) Kişinin yapması gereken işi; zamanı, enerjisi ve imkânı olmasına rağmen bir ya da birkaç kez ertelemesi, işi yapmaktan kaçınması olarak tanımlanan erteleme hastalığı, kişinin günlük hayatını olumsuz etkiler. Yapılması gereken işleri, süresiz ve sayısız olarak erteleyen kişiler, birçok alanda başarısız olur. E) Erteleme hastalığı ile mücadele eden kişilerin yapması gereken ilk şey hastalığı kabul etmektir. Sonrasında işi yapmak için gerekli olan konsantrasyonu bozan etkenler tek tek not edilmeli ve işe başlamayı ertelemeye sebep olan nesneler ortadan kaldırılmalıdır. Konsantrasyon düzeyinin artırılmasının ardından yapılacak işi bölümlere ayırmak ve planlanan zaman aralığında bu bölümleri tamamlamak gerekir. TYT/ 33. Ke an Yu ke
22. Boğuştuğu hastalığın pençesinden kurtulan (1) iyileşir iyi-
leşmez yarım kalan romanını tamamlayan sanatçımızı an-
madan edemeyeceğim. O (II) inandığı yolda ilerlemenin ne
olduğunu bize hep göstermiş (III) modernizmin (IV) popü-
lizmin kıskacına hiç takılmamıştır. Yakın bir dostu (V) onun
için "kahkahanın ciddi kalemi" derdi.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir
noktalama işareti getirilmelidir?
A) I
B) II
C)
D) IV
E) V
24
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Temsilcileri
22. Boğuştuğu hastalığın pençesinden kurtulan (1) iyileşir iyi- leşmez yarım kalan romanını tamamlayan sanatçımızı an- madan edemeyeceğim. O (II) inandığı yolda ilerlemenin ne olduğunu bize hep göstermiş (III) modernizmin (IV) popü- lizmin kıskacına hiç takılmamıştır. Yakın bir dostu (V) onun için "kahkahanın ciddi kalemi" derdi. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A) I B) II C) D) IV E) V 24
15. (1) Gazete türü ilk olarak Tanzimat Dönemi'nde Türk ede-
biyatına girmiştir. (II) Takvim-i Vakai, devlet tarafından çı-
karılan ilk resmî gazetedir. (III) Ceride-i Havadis ise ilk yarı
resmi gazete olarak bilinmektedir. (IV) 1860 yılı itibarıyla
İbrahim Şinasi tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahval ga-
zetesi Türk edebiyatındaki ilk özel gazetedir (V) Şinasi'nin
daha sonra tek başına çıkarmış olduğu Muhbir gazetesi
birçok makale yazısını barındırmaktadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
18
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Temsilcileri
15. (1) Gazete türü ilk olarak Tanzimat Dönemi'nde Türk ede- biyatına girmiştir. (II) Takvim-i Vakai, devlet tarafından çı- karılan ilk resmî gazetedir. (III) Ceride-i Havadis ise ilk yarı resmi gazete olarak bilinmektedir. (IV) 1860 yılı itibarıyla İbrahim Şinasi tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahval ga- zetesi Türk edebiyatındaki ilk özel gazetedir (V) Şinasi'nin daha sonra tek başına çıkarmış olduğu Muhbir gazetesi birçok makale yazısını barındırmaktadır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V 18
12.
:
1923-1950 arası Türk romanıyla ilgili,
-I. Gözlemci gerçekçiliğe dayanan romanlar yazılmıştır.
II. Cumhuriyet devrimleri, yeni kurum ve değerler ele
alınmıştır.
9
III. Farklı biçim ve anlatım teknikleriyle gelişimini sürdür-
müştür.
1V. Kurtuluş Savaşı yaygın bir tema olarak işlenmiştir.
V. Modernist romanın ilk örnekleri verilmeye başlanmış-
tır.
yargılarından hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Temsilcileri
12. : 1923-1950 arası Türk romanıyla ilgili, -I. Gözlemci gerçekçiliğe dayanan romanlar yazılmıştır. II. Cumhuriyet devrimleri, yeni kurum ve değerler ele alınmıştır. 9 III. Farklı biçim ve anlatım teknikleriyle gelişimini sürdür- müştür. 1V. Kurtuluş Savaşı yaygın bir tema olarak işlenmiştir. V. Modernist romanın ilk örnekleri verilmeye başlanmış- tır. yargılarından hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
19. İkinci Yeni hareketi şiirimiz için önemli kazanımlar
sağlamıştır. Dilin şiirsel olanaklarını kimi örnek-
lerde aşırıya kaçan zorlamalarla ve anlamsızlığa
varacak kadar da olsa sonuna kadar araştırmaya
çalışmak, Türk şiirini modern dünya şiirinin ve-
rimleriyle buluşturan örneklerin yolunu açmak,
gerçeklik algısını belirli bir anlayışın sınırlarından
kurtarıp insani olanı gerçekliğin çok boyutluluğu
içinde kavramayı denemek, şiirsel süreçte deney-
selliği ve kendiliğindenliği dışlamamak gibi nitelik-
leri yönünden bu hareketin şiir tarihimize sağladı-
ğı katkılar yadsınamaz.
A
Bu parçada İkinci Yeni şiir hareketi ile ilgili olarak,
Türk şiirini dünya şiiriyle boy ölçüşebilecek se-
viyeye getirdiklerine
IŞiirlerinde dilin olanaklarını zorladıklarına →
W. Gerçeklik algısını farklı yorumladıklarına
yukarıda verilenlerden hangilerine ulaşılamaz?
B) I ve III - et ve il
A) Yalnız I
_D) Yalnız t
Et ve H
COWY
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Temsilcileri
19. İkinci Yeni hareketi şiirimiz için önemli kazanımlar sağlamıştır. Dilin şiirsel olanaklarını kimi örnek- lerde aşırıya kaçan zorlamalarla ve anlamsızlığa varacak kadar da olsa sonuna kadar araştırmaya çalışmak, Türk şiirini modern dünya şiirinin ve- rimleriyle buluşturan örneklerin yolunu açmak, gerçeklik algısını belirli bir anlayışın sınırlarından kurtarıp insani olanı gerçekliğin çok boyutluluğu içinde kavramayı denemek, şiirsel süreçte deney- selliği ve kendiliğindenliği dışlamamak gibi nitelik- leri yönünden bu hareketin şiir tarihimize sağladı- ğı katkılar yadsınamaz. A Bu parçada İkinci Yeni şiir hareketi ile ilgili olarak, Türk şiirini dünya şiiriyle boy ölçüşebilecek se- viyeye getirdiklerine IŞiirlerinde dilin olanaklarını zorladıklarına → W. Gerçeklik algısını farklı yorumladıklarına yukarıda verilenlerden hangilerine ulaşılamaz? B) I ve III - et ve il A) Yalnız I _D) Yalnız t Et ve H COWY
Aşağıdaki şekilde mağmatik sokulumlar numaralandırıla-
rak gösterilmiştir.
Bu mağmatik sokulumlar aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Lakolit
B) Batolit
Lakolit
D) Sill
E) Dayk
11
Batolit
Dayk
Dayk
Lakolit
Sill
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Temsilcileri
Aşağıdaki şekilde mağmatik sokulumlar numaralandırıla- rak gösterilmiştir. Bu mağmatik sokulumlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Lakolit B) Batolit Lakolit D) Sill E) Dayk 11 Batolit Dayk Dayk Lakolit Sill
Örnek - 2
Aşağıdaki yapıtlardan hangisi ötekilerden farklı bir sanat-
çıya aittir?
A) Bursa Kalesinde
B) Kuvayi Milliye
C) Yeni Şiirl
D) Karacaahmet Senfonisi
E) Güneşi İçenlerin Türküsü
Rond
POUR Va
logo
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Temsilcileri
Örnek - 2 Aşağıdaki yapıtlardan hangisi ötekilerden farklı bir sanat- çıya aittir? A) Bursa Kalesinde B) Kuvayi Milliye C) Yeni Şiirl D) Karacaahmet Senfonisi E) Güneşi İçenlerin Türküsü Rond POUR Va logo
A
8.
V
A
Tsunami dalgaları, rüzgârla oluşan
dalgalardan hangi yönüyle farklıdır?
Bir volkanik patlamayla tsunami arasında
ilişki olabilir mi?
Deniz ya da okyanus dibindeki her hareket
tsunamiye sebep olur mu?
Tsunaminin bir bölgeyi etkileyip
etkilemeyeceği tahmin edilebilir mi?
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu
sorulardan herhangi biriyle ilişkili değildir?
A) Bilgisayar modellemeleriyle, gelecek
bir zamanda oluşabilecek tsunamilerin
hangi yükseklikte olacağına, hangi kıyıları
vuracağına dair öngörüler geliştirilmesi
mümkündür.
B) Uzun dalga boyu nedeni ile kıyıya ulaşması
ve kıyıdan çekilmesi uzun zaman alabilen
tsunami dalgalarında su, yükselip doruk
noktasına ulaştıktan sonra normal dalgaların
aksine bu noktada dakikalarca kalabilir.
Denize gök taşı düşmesinden ve deniz
altındaki nükleer patlamalardan kaynaklı
taban çökmesi, zemin kaymaları sonucu
denize geçen enerjiye bağlı olarak da
tsunami oluşur.
D) Büyük hacimlerde kayaları gökyüzüne
fırlatma gücüne sahip olan volkanik
patlamalar -volkan, suyun altındaysa- büyük
hacimlerde suyu yerinden oynatarak tsunami
oluşturabilir.
E) Tsunamilerin meydana geliş nedeni kabuğun
yatay deformasyonundan çok düşey
deformasyonuyla ilgili olduğu için deniz
tabanı altı metre yer değiştirse de tsunami
oluşmayabilir.
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Temsilcileri
A 8. V A Tsunami dalgaları, rüzgârla oluşan dalgalardan hangi yönüyle farklıdır? Bir volkanik patlamayla tsunami arasında ilişki olabilir mi? Deniz ya da okyanus dibindeki her hareket tsunamiye sebep olur mu? Tsunaminin bir bölgeyi etkileyip etkilemeyeceği tahmin edilebilir mi? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu sorulardan herhangi biriyle ilişkili değildir? A) Bilgisayar modellemeleriyle, gelecek bir zamanda oluşabilecek tsunamilerin hangi yükseklikte olacağına, hangi kıyıları vuracağına dair öngörüler geliştirilmesi mümkündür. B) Uzun dalga boyu nedeni ile kıyıya ulaşması ve kıyıdan çekilmesi uzun zaman alabilen tsunami dalgalarında su, yükselip doruk noktasına ulaştıktan sonra normal dalgaların aksine bu noktada dakikalarca kalabilir. Denize gök taşı düşmesinden ve deniz altındaki nükleer patlamalardan kaynaklı taban çökmesi, zemin kaymaları sonucu denize geçen enerjiye bağlı olarak da tsunami oluşur. D) Büyük hacimlerde kayaları gökyüzüne fırlatma gücüne sahip olan volkanik patlamalar -volkan, suyun altındaysa- büyük hacimlerde suyu yerinden oynatarak tsunami oluşturabilir. E) Tsunamilerin meydana geliş nedeni kabuğun yatay deformasyonundan çok düşey deformasyonuyla ilgili olduğu için deniz tabanı altı metre yer değiştirse de tsunami oluşmayabilir.