Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

9. • X-Y karışımı, süzme yöntemiyle ayrış- tırılabilir. • X-Z karışımı, ayrımsal damıtma yönte- miyle ayrıştırılabilir fakat ayı

9.
• X-Y karışımı, süzme yöntemiyle ayrış-
tırılabilir.
• X-Z karışımı, ayrımsal damıtma yönte-
miyle ayrıştırılabilir fakat ayırma hunisiy-
le ayrıştırılamaz.
Buna göre X, Y ve z maddeleri ve ka-
rışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) X v

9. • X-Y karışımı, süzme yöntemiyle ayrış- tırılabilir. • X-Z karışımı, ayrımsal damıtma yönte- miyle ayrıştırılabilir fakat ayırma hunisiy- le ayrıştırılamaz. Buna göre X, Y ve z maddeleri ve ka- rışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X ve Z SIVI, Y katı maddedir. B) X polar ise Z apolardır. C) X su, z alkol ise karışımın oluşmasın- da dipol - dipol etkileşimler ve hidrojen bağları gözlenir. - D) Y'nin tanecikleri arasındaki etkileşim kuvveti, X - Y arasındaki etkileşimden çok büyüktür. E) X - Y karışımı süspansiyon, X - Z kari- şımı çözeltidir.