Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

9. XVIII. yüzyıl Fransız düşünürlerinden Montesquieu, Avru- palı güçlerin Osmanlı Devleti ile ilgili politikaları hakkında "Türk

9. XVIII. yüzyıl Fransız düşünürlerinden Montesquieu, Avru-
palı güçlerin Osmanlı Devleti ile ilgili politikaları hakkında
"Türklerin imparatorluğu, şu sıralarda Bizanslıların eski-
den düştüğü zayıflık derecesindedir. Ancak daha uzun sü-
re yaşamaya devam

9. XVIII. yüzyıl Fransız düşünürlerinden Montesquieu, Avru- palı güçlerin Osmanlı Devleti ile ilgili politikaları hakkında "Türklerin imparatorluğu, şu sıralarda Bizanslıların eski- den düştüğü zayıflık derecesindedir. Ancak daha uzun sü- re yaşamaya devam edecektir. Çünkü toprak ele geçirme isteğiyle Osmanlı Devleti'ni tehlikeye atacak imparatorlar bulunsa bile Avrupa'nın tacir ülkeleri çıkarlarına öylesine bağlıdır ki hemen Osmanlıların yardımına koşar." ifadele- rini kullanmıştır. Montesquieu'nun bu sözlerinden hareketle Avrupalı güçlerin, Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığını sürdürme- sine yönelik politika izlemelerinin nedeni olarak aşağı- dakilerden hangisi gösterilebilir? A) Mutlakiyetçi yönetimleri güçlendirmek B) Ulus devletlerin kuruluş sürecini hızlandırmak C) Osmanlı topraklarındaki ekonomik çıkarlarını korumak D) Sömürgecilik hareketlerine küresel boyut kazandırmak E) Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletler hukukundan ya- rarlanmasını sağlamak