Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

9. Yağmurlu bir gecenin dinleyerek sesini Bir eski halı gibi sırt üstü uzan yere Bekle de saatlerce yağmurun dinmesini Bir küçük

9.
Yağmurlu bir gecenin dinleyerek sesini
Bir eski halı gibi sırt üstü uzan yere
Bekle de saatlerce yağmurun dinmesini
Bir küçük damla uyku girmesin gözüne
Bu dizelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlış-
tır?
A) Emir kipinin II. tekil kişisi ile

9. Yağmurlu bir gecenin dinleyerek sesini Bir eski halı gibi sırt üstü uzan yere Bekle de saatlerce yağmurun dinmesini Bir küçük damla uyku girmesin gözüne Bu dizelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlış- tır? A) Emir kipinin II. tekil kişisi ile çekimlenmiş fiil vardır. Bisim tamlamasının iki ögesinin arasına zarf-fiil ekiyle tü- remiş sözcük girmiştir. ? C) Türetilirken ünlü kaybına uğramış bir isim vardır. D) isim-fiil ekiyle türetilmiş sözcük hem iyelik hem de be- lirtme eki almıştır. E Belirtili isim tamlamasının tamlayanını belirten sözcük sayı sıfatıdır.