Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

9.1. Hint ve Avrasya levhalarının birbirine yaklaşmasıyla Himalaya Dağları'nın oluşması O II. Egeid Karası'nın çökmesiyle Ege De

9.1. Hint ve Avrasya levhalarının birbirine yaklaşmasıyla
Himalaya Dağları'nın oluşması
O
II. Egeid Karası'nın çökmesiyle Ege Denizi'nin oluşması
III. Kıyılarda ve akarsu yataklarında taraçaların oluşması
IV. Güneydoğu Anadolu'da Karacadağ'ın oluşması
Yuka

9.1. Hint ve Avrasya levhalarının birbirine yaklaşmasıyla Himalaya Dağları'nın oluşması O II. Egeid Karası'nın çökmesiyle Ege Denizi'nin oluşması III. Kıyılarda ve akarsu yataklarında taraçaların oluşması IV. Güneydoğu Anadolu'da Karacadağ'ın oluşması Yukarıdakilerden hangileri iç kuvvetlerden olan epirojenezle açıklanabilir? A) I ve II D) II ve IV 010: B) I ve III Cll ve Ill E) III ve IV