Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

96 11. Büyük Taarruz sonrası Mudanya'da başlayan ateşkes görüşmelerinde İsmet Paşa büyük bir başan kazanarak Doğu Trakya, İstanb

96
11. Büyük Taarruz sonrası Mudanya'da başlayan
ateşkes görüşmelerinde İsmet Paşa büyük bir
başan kazanarak Doğu Trakya, İstanbul ve Bo-
ğazlar idaresinin TBMM'ye bırakılmasını İtilaf
Devletlerine kabul ettirmiştir.
Bu olayın aşağıdakilerden hangisine ned

96 11. Büyük Taarruz sonrası Mudanya'da başlayan ateşkes görüşmelerinde İsmet Paşa büyük bir başan kazanarak Doğu Trakya, İstanbul ve Bo- ğazlar idaresinin TBMM'ye bırakılmasını İtilaf Devletlerine kabul ettirmiştir. Bu olayın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? A) Kurtuluş Savaşı'nın Lozan'daki politik safha- sının başlamasına B) Osmanlı Devleti'nin hukuken sona ermesine Lozan Görüşmeleri'ne Ismet Paşa'nın gönde- rilmesine D) Misak-ı Milli sınırlarının istenildiği gibi çizil- mesine E) Megalo Idea fikrinin darbe yemesine 30