Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

9./Sanayi Devrimi ile şehirlerde fabrikaların açılması sonucunda kırsal bölgelerden kente yoğun göçler yaşanmış, şehir nüfusu hı

9./Sanayi Devrimi ile şehirlerde fabrikaların açılması sonucunda
kırsal bölgelerden kente yoğun göçler yaşanmış, şehir nüfusu
hızla artarken kırsal bölgelerde topraklar terk edilmiştir.
Kadınlar ve çocuklar ucuz iş gücü olarak görülmüş ve zorlu
şartlarda ç

9./Sanayi Devrimi ile şehirlerde fabrikaların açılması sonucunda kırsal bölgelerden kente yoğun göçler yaşanmış, şehir nüfusu hızla artarken kırsal bölgelerde topraklar terk edilmiştir. Kadınlar ve çocuklar ucuz iş gücü olarak görülmüş ve zorlu şartlarda çalışmak zorunda bırakılmıştır. Diğer yandan hızla başlayan sanayileşme, tarım alanlarının ve ormanların hızla yok olmasına ve hava kirliliğine neden olmuştur. Yaşanan gelişmeler ve teknolojik yeniliklerden sonra Batı ülkeleriyle diğer ülkeler arasındaki gelişmişlik farkı iyice açılmış; devrimin gerçekleşmediği ülkeler, sömürge hâline gelmiştir. Bu parçadan Sanayi Devrimi'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Kentleşmenin hızlanmasını sağlamıştır. B) Ülkeler arasında gelişmişlik farkına yol açmıştır. Farklı sosyal sınıfların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. D) Doğal kaynakların tükenmesini hızlandırmıştır E) Ayak uyduramayan ülkeler, ekonomik özgürlüklerini kaybetme tehlikesiyle karşılaşmıştır.