Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

A 13 A 25. Metamfetamin, uyarıcı özelliği olan, halüsinasyon görülmesine neden olan bir maddedir. Çok hızlı ba- ğımlılık yapması

A
13
A
25. Metamfetamin, uyarıcı özelliği olan, halüsinasyon
görülmesine neden olan bir maddedir. Çok hızlı ba-
ğımlılık yapması, toleransın çok hızlı gelişmesi ve ek
psikiyatrik hastalıklara çok sık sebep olması nedeniy-
le diğer uyuşturucu maddelerden ay

A 13 A 25. Metamfetamin, uyarıcı özelliği olan, halüsinasyon görülmesine neden olan bir maddedir. Çok hızlı ba- ğımlılık yapması, toleransın çok hızlı gelişmesi ve ek psikiyatrik hastalıklara çok sık sebep olması nedeniy- le diğer uyuşturucu maddelerden ayrılmaktadır. .CH HC CEL CH HC CH CH, CH CH, NH Buna göre molekül yapısı yukarıda verilen metam- fetamin molekülünün yapısındaki sp2 hibritleşme- si yapmış C atomu sayısı, sp hibritleşmesi yap- mış C atomu sayısı ve toplam pi bağı sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? reket sp? sp3 pi A) otan- 4 6 3 B) 5 5 3 C) 4 6 3 D) 5 5 NOW 2 E) 6 4 2 26. Aşağıda bazı organik bileşiklerin sistematik adları ve rilmiştir. Buna göre I. 1,2-dimetil bütan II. 2,4-dietil pentan