Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Lewis Formülleri Soruları

in
A
A
10. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin Lewis
(elektron nokta) yapı formülü hatalı verilmiştir?
(₁H, 5B, 6C, 7N, 8O, gF)
A) H₂O
B)
Bileşik
C)
HCN
CH3OH
D) CF4
E) NH3
PLM/002/22
Lewis yapı formülü
::H
H
H:C::N:
H
H:C:O:H
H
F:C:F
F:C:F
H:N:H
H
Kimya
Lewis Formülleri
in A A 10. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin Lewis (elektron nokta) yapı formülü hatalı verilmiştir? (₁H, 5B, 6C, 7N, 8O, gF) A) H₂O B) Bileşik C) HCN CH3OH D) CF4 E) NH3 PLM/002/22 Lewis yapı formülü ::H H H:C::N: H H:C:O:H H F:C:F F:C:F H:N:H H
TEST-5
4. X, molekülünün Lewis yapısı :XX: şeklindedir.
Buna göre bu molekül ve X atomu ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) X₂ molekülünde üçlü () kovalent bağ bulunur.
B) Apolar moleküldür.
C) Molekül içi bağlar apolardır.
D) X elementi IUPAC sistemine göre periyodik sis-
temde 5. grupta yer alır.
E) Bir molekülünde bağ oluşumuna katılmayan de-
ğerlik elektron sayısı 4'tür.
X EX
Kimya
Lewis Formülleri
TEST-5 4. X, molekülünün Lewis yapısı :XX: şeklindedir. Buna göre bu molekül ve X atomu ile ilgili aşa- ğıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X₂ molekülünde üçlü () kovalent bağ bulunur. B) Apolar moleküldür. C) Molekül içi bağlar apolardır. D) X elementi IUPAC sistemine göre periyodik sis- temde 5. grupta yer alır. E) Bir molekülünde bağ oluşumuna katılmayan de- ğerlik elektron sayısı 4'tür. X EX
9.
D)
E)
ARS
Yakıcı
Madde
Radyoaktif
Madde
Patlayıcı +
Madde
mosomool Holcio abiga
Dibiipag abmesne
D) I ve III
OOOO
obove.
→Çekirdek O-Elektron
Yukarıda X₂ molekülünün elektron katman dağılımı veril-
miştir.
Buna göre X₂ molekülü ile ilgili,
I. Ortaklanmamış değerlik elektron sayısı 8'dir.
II. Lewis gösterimi :X: :X: şeklindedir.
III. 2 tane polar kovalent bağ içerir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
Aktif Öğrenme Yayınları
E) II ve III
C) I ve II
III. Akis
yargıla
A) Yal
11.
35
Kimya
Lewis Formülleri
9. D) E) ARS Yakıcı Madde Radyoaktif Madde Patlayıcı + Madde mosomool Holcio abiga Dibiipag abmesne D) I ve III OOOO obove. →Çekirdek O-Elektron Yukarıda X₂ molekülünün elektron katman dağılımı veril- miştir. Buna göre X₂ molekülü ile ilgili, I. Ortaklanmamış değerlik elektron sayısı 8'dir. II. Lewis gösterimi :X: :X: şeklindedir. III. 2 tane polar kovalent bağ içerir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II Aktif Öğrenme Yayınları E) II ve III C) I ve II III. Akis yargıla A) Yal 11. 35
rden han-
100 ko-
mey-
12. Aşağıdaki maddelerden hangisinin Lewis nokta yapısı
yanlış olarak verilmiştir? (H, 6C, 7N, 8O, gF, 15P)
D)
E)
Madde
A)
N₂
B) PH
C) H₂O
C₂H₂
HF
Lewis yapısı
NIN:
H:P:H
H
:0:H
H
H:C::C:H
H:F:
3.
Aşağıdak
türü yanl
A)
B)
Mc
:F
:CI
C) :
D) :Ô
E)
Kimya
Lewis Formülleri
rden han- 100 ko- mey- 12. Aşağıdaki maddelerden hangisinin Lewis nokta yapısı yanlış olarak verilmiştir? (H, 6C, 7N, 8O, gF, 15P) D) E) Madde A) N₂ B) PH C) H₂O C₂H₂ HF Lewis yapısı NIN: H:P:H H :0:H H H:C::C:H H:F: 3. Aşağıdak türü yanl A) B) Mc :F :CI C) : D) :Ô E)
Xera
2.
ve Y birer element olmak üzere, bir bileşiğin ortaklanmış
ve ortaklanmamış elektron sayılarının küme ile gösterimi
aşağıda verilmiştir.
X
1.A 2.B
4
Buna göre, bileşiğin formülü,
1. CO2
II. H₂S
III. OF 2
D) I ve II
yukarıdakilerden hangileri olabilir?
(₁H, 6C, 80. gF. 16S)
A) Yalnız I
X
B) Yalnız II
oocco!
E) I ve III
C) Yalnız III
Kimya
Lewis Formülleri
Xera 2. ve Y birer element olmak üzere, bir bileşiğin ortaklanmış ve ortaklanmamış elektron sayılarının küme ile gösterimi aşağıda verilmiştir. X 1.A 2.B 4 Buna göre, bileşiğin formülü, 1. CO2 II. H₂S III. OF 2 D) I ve II yukarıdakilerden hangileri olabilir? (₁H, 6C, 80. gF. 16S) A) Yalnız I X B) Yalnız II oocco! E) I ve III C) Yalnız III
de-
7. Element atomlarının son katmanlarındaki elektronların
sembol çevresinde noktalar ile gösterilişi Lewis gösterimi
olarak tanımlanır. Element molekülleri ve bileşiklerde de
Lewis gösterimleri vardır.
Buna göre,
1. H₂S →[H]*[:$:]²¯[H]*
II. Na₂O → Na:O:Na
BUIE TEX
13+
VIII. AIF3 [A1] [:]
-
Lewis gösterimlerinden hangileri yanlıştır?
(1 H,8 0,11 Na, 13 Al, 16 S, 17 CI)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
stipacs femin
Sytgimih
D) II ve III
M< <FM (A
p
C) I ve II
204(3
E) I, II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
de- 7. Element atomlarının son katmanlarındaki elektronların sembol çevresinde noktalar ile gösterilişi Lewis gösterimi olarak tanımlanır. Element molekülleri ve bileşiklerde de Lewis gösterimleri vardır. Buna göre, 1. H₂S →[H]*[:$:]²¯[H]* II. Na₂O → Na:O:Na BUIE TEX 13+ VIII. AIF3 [A1] [:] - Lewis gösterimlerinden hangileri yanlıştır? (1 H,8 0,11 Na, 13 Al, 16 S, 17 CI) A) Yalnız I B) Yalnız II stipacs femin Sytgimih D) II ve III M< <FM (A p C) I ve II 204(3 E) I, II ve III
c
CH₂ CH₂
Yeni Nesil Sorular
-Ö:
||
H
Gimento
boyonin
kimyosols
Lewis yapıları verilen moleküller arasındaki zayıf etkileşimler ile
bunların fiziksel özelliklere etkisi için aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?
P
moleküldeki zayıf etkileşimler dipol-dipol etkileşimleri ve Lon-
don kuvvetleridir.
B) II. molekül yoğun fazdayken kendi tanecikleri arasında hidrojen
bağı oluşur.
C) Her iki molekül de H içerdiği için kendi molekülleri arasında hid-
rojen bağı bulunur.
D) II. molekülün kaynama noktasının I. molekülün aynı ortamdaki
kaynama noktasından ſüksek olması beklenir.
1
I
1
E) 1. moleküldeki etkin zayıf etkileşimin kuvveti II. moleküldekin-
den daha fazla değildir.
1
1
I
1
1
1
I
Kimya
Lewis Formülleri
c CH₂ CH₂ Yeni Nesil Sorular -Ö: || H Gimento boyonin kimyosols Lewis yapıları verilen moleküller arasındaki zayıf etkileşimler ile bunların fiziksel özelliklere etkisi için aşağıdaki ifadelerden han- gisi yanlıştır? P moleküldeki zayıf etkileşimler dipol-dipol etkileşimleri ve Lon- don kuvvetleridir. B) II. molekül yoğun fazdayken kendi tanecikleri arasında hidrojen bağı oluşur. C) Her iki molekül de H içerdiği için kendi molekülleri arasında hid- rojen bağı bulunur. D) II. molekülün kaynama noktasının I. molekülün aynı ortamdaki kaynama noktasından ſüksek olması beklenir. 1 I 1 E) 1. moleküldeki etkin zayıf etkileşimin kuvveti II. moleküldekin- den daha fazla değildir. 1 1 I 1 1 1 I
11. 3Li, 4Be, 13Al atomlarının F atomu ile oluşturduğu bile-
şiklerin formülleri ve Lewis yapıları ile ilgili;
1. LiF: Li+_ [F]
II. BeF₂: [:F: Be²+[::
2
III. AIF A³+3[:]
3
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
11. 3Li, 4Be, 13Al atomlarının F atomu ile oluşturduğu bile- şiklerin formülleri ve Lewis yapıları ile ilgili; 1. LiF: Li+_ [F] II. BeF₂: [:F: Be²+[:: 2 III. AIF A³+3[:] 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
8.
9.
DA Okuma
X, Y ve Z moleküllerinin bağ yapıları aşağıda verilmiştir.
X
Y
Z
Bu moleküllerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Elektron yük dağılımı yalnız X'de dengeli dağılmıştır.
B) X, Y ve Z moleküllerindeki tüm merkez atomlar eşit
sayıda kovalent bağ yapmıştır.
C) Tüm moleküller apolar kovalent bağ içerir.
D) X, Y ve Z moleküllerinin polar kovalent bağ sayıları
sırasıyla 6, 4 ve 2'dir.
Debiğnes
E) Molekülleri oluşturan atomlardan kırmızı renkliler 7A,
mavi renkliler 4A grubu elementidir.
10.
Temel durumdaki X ve Y elementlerinin katman elektron
dizilimleri aşağıda verilmiştir.
Tastokul
Kimya
Lewis Formülleri
8. 9. DA Okuma X, Y ve Z moleküllerinin bağ yapıları aşağıda verilmiştir. X Y Z Bu moleküllerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Elektron yük dağılımı yalnız X'de dengeli dağılmıştır. B) X, Y ve Z moleküllerindeki tüm merkez atomlar eşit sayıda kovalent bağ yapmıştır. C) Tüm moleküller apolar kovalent bağ içerir. D) X, Y ve Z moleküllerinin polar kovalent bağ sayıları sırasıyla 6, 4 ve 2'dir. Debiğnes E) Molekülleri oluşturan atomlardan kırmızı renkliler 7A, mavi renkliler 4A grubu elementidir. 10. Temel durumdaki X ve Y elementlerinin katman elektron dizilimleri aşağıda verilmiştir. Tastokul
UĞUR
5. • Merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti bulun-
maz.
• Hem polar hem de apolar kovalent bağ içerir.
• Molekül polar yapılıdır.
Yukarıda özellikleri verilen molekül aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A)
H
H
1
C
H
H
D) H
H
B)
H
C=C
ö
H
/
H
H
E),
C)
©) O=C=O
..
HH
H-C-C-CI:
-C-CI:
1
HH
Kimya
Lewis Formülleri
UĞUR 5. • Merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti bulun- maz. • Hem polar hem de apolar kovalent bağ içerir. • Molekül polar yapılıdır. Yukarıda özellikleri verilen molekül aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) H H 1 C H H D) H H B) H C=C ö H / H H E), C) ©) O=C=O .. HH H-C-C-CI: -C-CI: 1 HH
III
7. X ve Y arasında oluşan bileşiğin Lewis yapısı;
KA
şeklindedir.
Buna göre;
1. X, 3A grubunda bulunabilir.
II. Y, 7A grubunda bulunabilir.
III. X oktedini tamamlamıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
0
C) Yalnız III
3. Aşa
A)
B)
C)
D)
E)
Kimya
Lewis Formülleri
III 7. X ve Y arasında oluşan bileşiğin Lewis yapısı; KA şeklindedir. Buna göre; 1. X, 3A grubunda bulunabilir. II. Y, 7A grubunda bulunabilir. III. X oktedini tamamlamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III 0 C) Yalnız III 3. Aşa A) B) C) D) E)
E
|||
3. CCI molekülüyle ilgili;
4
Yapısındaki kovalent bağlar polardır. Med
tt. 12 çift ortaklanmamış elektron içerir.
?
Klor 1, karbon 4 bağ yapmıştır.
abc-c
1
CI
ifadelerinden hangileri doğrudur? (C, 17Cl)
COLL
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
E) I, II ve III
C) Lvell
87
6. KM
bu
19797
Kimya
Lewis Formülleri
E ||| 3. CCI molekülüyle ilgili; 4 Yapısındaki kovalent bağlar polardır. Med tt. 12 çift ortaklanmamış elektron içerir. ? Klor 1, karbon 4 bağ yapmıştır. abc-c 1 CI ifadelerinden hangileri doğrudur? (C, 17Cl) COLL B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III E) I, II ve III C) Lvell 87 6. KM bu 19797
YEX
25. Kapalı formülü C4H8 olan açık zincirli organik bir bi-
leşiğin karbon atomlarının hibritleşme türü için aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur?
(₁H, 6C)
A) 2 karbon atomu sp², 2 karbon atomu sp hibritleşmesi
yapmıştır.
B) 1 karbon atomu sp², 3 karbon atomu sp3 hibritleşme-
si yapmıştır.
2 karbon atomu sp³, 2 karbon atomu sp² hibritleşme-
si yapmıştır.
D) 3 karbon atomu sp², 1 karbon atomu sp³ hibritleşme-
si yapmıştır.
E) 2 karbon atomu sp, 2 karbon atomu sp3 hibritleşmesi
yapmıştır.
Kimya
Lewis Formülleri
YEX 25. Kapalı formülü C4H8 olan açık zincirli organik bir bi- leşiğin karbon atomlarının hibritleşme türü için aşağı- daki ifadelerden hangisi doğrudur? (₁H, 6C) A) 2 karbon atomu sp², 2 karbon atomu sp hibritleşmesi yapmıştır. B) 1 karbon atomu sp², 3 karbon atomu sp3 hibritleşme- si yapmıştır. 2 karbon atomu sp³, 2 karbon atomu sp² hibritleşme- si yapmıştır. D) 3 karbon atomu sp², 1 karbon atomu sp³ hibritleşme- si yapmıştır. E) 2 karbon atomu sp, 2 karbon atomu sp3 hibritleşmesi yapmıştır.
32. HCIO, molekülünün tüm atomlarının formal yükünün
sıfır olduğu Lewis yapısındaki o ve TT bağı sayıları
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
(1H, 8017Cl)
o bagr
m bağı
savisi
savis!
5
5
Bu soruların telif hakları ÖSYM'
hiçbir kişi, kurum
H-C1-0
Kimya
Lewis Formülleri
32. HCIO, molekülünün tüm atomlarının formal yükünün sıfır olduğu Lewis yapısındaki o ve TT bağı sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (1H, 8017Cl) o bagr m bağı savisi savis! 5 5 Bu soruların telif hakları ÖSYM' hiçbir kişi, kurum H-C1-0
3.
sında üçlü bağ içerir. V
C) Uç alkinler NH3 lü ortamda AgNO ile beyaz çö-
kelek oluşturur.
D) Bromlu suyun rengini giderir.
E) Genel formülleri CnH2n-2 şeklindedir.
✓
Bir organik bileşik ile ilgili,
• Kapalı formülü C₂H şeklindedir.
Karbon atomlarından iki tanesi sp, diğer ikisi de
sp³ hibritleşmesi yapmıştır.
Buna göre, bu bileşik ile ilgili
Alken
I. Bromlu suyun rengini giderir. X
II. 1 molü uygun koşullarda 2 mol H₂ ile doymuş
hâle gelir.
V
III. Amonyaklı AgNO, çözeltisiyle tepkime vererek
beyaz renkli çökelek oluşturur.
X
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
B) Yalnız
C) Ive th
A) Yalnız I
E) I, II ve III
_D) Ive H
Kimya
Lewis Formülleri
3. sında üçlü bağ içerir. V C) Uç alkinler NH3 lü ortamda AgNO ile beyaz çö- kelek oluşturur. D) Bromlu suyun rengini giderir. E) Genel formülleri CnH2n-2 şeklindedir. ✓ Bir organik bileşik ile ilgili, • Kapalı formülü C₂H şeklindedir. Karbon atomlarından iki tanesi sp, diğer ikisi de sp³ hibritleşmesi yapmıştır. Buna göre, bu bileşik ile ilgili Alken I. Bromlu suyun rengini giderir. X II. 1 molü uygun koşullarda 2 mol H₂ ile doymuş hâle gelir. V III. Amonyaklı AgNO, çözeltisiyle tepkime vererek beyaz renkli çökelek oluşturur. X yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? B) Yalnız C) Ive th A) Yalnız I E) I, II ve III _D) Ive H
11.
Bileşik
Lewis Yapısı
1.
A1³+ 31: C1:
AICI 3
II.
CO₂
:0::c:0:
III. K₂O
2[: K:] [: 0:1²
Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin
Lewis elektron nokta yapısı doğru çizilmiştir?
6C, 80, 13AI, 17CI, 19K)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
11. Bileşik Lewis Yapısı 1. A1³+ 31: C1: AICI 3 II. CO₂ :0::c:0: III. K₂O 2[: K:] [: 0:1² Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin Lewis elektron nokta yapısı doğru çizilmiştir? 6C, 80, 13AI, 17CI, 19K) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III