Lewis Formülleri Soruları

in
A
A
10. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin Lewis
(elektron nokta) yapı formülü hatalı verilmiştir?
(₁H, 5B, 6C, 7N, 8O, gF)
A) H₂O
B)
Bileşik
C)
HCN
CH3OH
D) CF4
E) NH3
PLM/002/22
Lewis yapı formülü
::H
H
H:C::N:
H
H:C:O:H
H
F:C:F
F:C:F
H:N:H
H
Kimya
Lewis Formülleri
in A A 10. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin Lewis (elektron nokta) yapı formülü hatalı verilmiştir? (₁H, 5B, 6C, 7N, 8O, gF) A) H₂O B) Bileşik C) HCN CH3OH D) CF4 E) NH3 PLM/002/22 Lewis yapı formülü ::H H H:C::N: H H:C:O:H H F:C:F F:C:F H:N:H H
TEST-5
4. X, molekülünün Lewis yapısı :XX: şeklindedir.
Buna göre bu molekül ve X atomu ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) X₂ molekülünde üçlü () kovalent bağ bulunur.
B) Apolar moleküldür.
C) Molekül içi bağlar apolardır.
D) X elementi IUPAC sistemine göre periyodik sis-
temde 5. grupta yer alır.
E) Bir molekülünde bağ oluşumuna katılmayan de-
ğerlik elektron sayısı 4'tür.
X EX
Kimya
Lewis Formülleri
TEST-5 4. X, molekülünün Lewis yapısı :XX: şeklindedir. Buna göre bu molekül ve X atomu ile ilgili aşa- ğıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X₂ molekülünde üçlü () kovalent bağ bulunur. B) Apolar moleküldür. C) Molekül içi bağlar apolardır. D) X elementi IUPAC sistemine göre periyodik sis- temde 5. grupta yer alır. E) Bir molekülünde bağ oluşumuna katılmayan de- ğerlik elektron sayısı 4'tür. X EX
9.
D)
E)
ARS
Yakıcı
Madde
Radyoaktif
Madde
Patlayıcı +
Madde
mosomool Holcio abiga
Dibiipag abmesne
D) I ve III
OOOO
obove.
→Çekirdek O-Elektron
Yukarıda X₂ molekülünün elektron katman dağılımı veril-
miştir.
Buna göre X₂ molekülü ile ilgili,
I. Ortaklanmamış değerlik elektron sayısı 8'dir.
II. Lewis gösterimi :X: :X: şeklindedir.
III. 2 tane polar kovalent bağ içerir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
Aktif Öğrenme Yayınları
E) II ve III
C) I ve II
III. Akis
yargıla
A) Yal
11.
35
Kimya
Lewis Formülleri
9. D) E) ARS Yakıcı Madde Radyoaktif Madde Patlayıcı + Madde mosomool Holcio abiga Dibiipag abmesne D) I ve III OOOO obove. →Çekirdek O-Elektron Yukarıda X₂ molekülünün elektron katman dağılımı veril- miştir. Buna göre X₂ molekülü ile ilgili, I. Ortaklanmamış değerlik elektron sayısı 8'dir. II. Lewis gösterimi :X: :X: şeklindedir. III. 2 tane polar kovalent bağ içerir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II Aktif Öğrenme Yayınları E) II ve III C) I ve II III. Akis yargıla A) Yal 11. 35
di
olund
dır.
1.
S
OCHO
CO₂
NH3
Yukarıda Lewis yapısı verilen moleküller ile ilgil=C²=0
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Güçlü Etkileşimler (Kovalent Ba
:F
applar
apolar
:F:
SF₂
2
A) NH3 molekülleri polar yapılıdır.
B) SF₂ nin suda çözünmesi beklenir
2
N
NH3 molekülündeki tüm atomlar oktede ulaşmış-
tır. X
Hidrojenler
dublete ulaşmiştir
D) CO₂ molekülü üzerindeki yük dağılımı dengeli ol-
duğundan
yapılıdır.
(ametal-ametal)
yapmes, beklenmez
kovalent bag
4.
E) SF₂ molekülünde 2 tane polar kovalent bağ bulu-
2
nur. L
5
Kimya
Lewis Formülleri
di olund dır. 1. S OCHO CO₂ NH3 Yukarıda Lewis yapısı verilen moleküller ile ilgil=C²=0 aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Güçlü Etkileşimler (Kovalent Ba :F applar apolar :F: SF₂ 2 A) NH3 molekülleri polar yapılıdır. B) SF₂ nin suda çözünmesi beklenir 2 N NH3 molekülündeki tüm atomlar oktede ulaşmış- tır. X Hidrojenler dublete ulaşmiştir D) CO₂ molekülü üzerindeki yük dağılımı dengeli ol- duğundan yapılıdır. (ametal-ametal) yapmes, beklenmez kovalent bag 4. E) SF₂ molekülünde 2 tane polar kovalent bağ bulu- 2 nur. L 5
rden han-
100 ko-
mey-
12. Aşağıdaki maddelerden hangisinin Lewis nokta yapısı
yanlış olarak verilmiştir? (H, 6C, 7N, 8O, gF, 15P)
D)
E)
Madde
A)
N₂
B) PH
C) H₂O
C₂H₂
HF
Lewis yapısı
NIN:
H:P:H
H
:0:H
H
H:C::C:H
H:F:
3.
Aşağıdak
türü yanl
A)
B)
Mc
:F
:CI
C) :
D) :Ô
E)
Kimya
Lewis Formülleri
rden han- 100 ko- mey- 12. Aşağıdaki maddelerden hangisinin Lewis nokta yapısı yanlış olarak verilmiştir? (H, 6C, 7N, 8O, gF, 15P) D) E) Madde A) N₂ B) PH C) H₂O C₂H₂ HF Lewis yapısı NIN: H:P:H H :0:H H H:C::C:H H:F: 3. Aşağıdak türü yanl A) B) Mc :F :CI C) : D) :Ô E)
Xera
2.
ve Y birer element olmak üzere, bir bileşiğin ortaklanmış
ve ortaklanmamış elektron sayılarının küme ile gösterimi
aşağıda verilmiştir.
X
1.A 2.B
4
Buna göre, bileşiğin formülü,
1. CO2
II. H₂S
III. OF 2
D) I ve II
yukarıdakilerden hangileri olabilir?
(₁H, 6C, 80. gF. 16S)
A) Yalnız I
X
B) Yalnız II
oocco!
E) I ve III
C) Yalnız III
Kimya
Lewis Formülleri
Xera 2. ve Y birer element olmak üzere, bir bileşiğin ortaklanmış ve ortaklanmamış elektron sayılarının küme ile gösterimi aşağıda verilmiştir. X 1.A 2.B 4 Buna göre, bileşiğin formülü, 1. CO2 II. H₂S III. OF 2 D) I ve II yukarıdakilerden hangileri olabilir? (₁H, 6C, 80. gF. 16S) A) Yalnız I X B) Yalnız II oocco! E) I ve III C) Yalnız III
6.
Yukarıda verilen periyodik tabloda boyalı yerlerdeki ele-
mentler için aşağıdaki bilgiler veriliyor.
X: En son orbitalinin kuantum sayıları; n = 3, l = 1 ve 1
elektron bulunduruyor.
Y: Temel hal katman elektron diziliminde M tabakasında
2 elektron bulunduruyor.
Z: Temel hal elektron orbital diziliminde 6 tane yarı dolu
orbital bulunduruyor.
T: 1- yüklü iyonunun elektron diziliminde 5 tane tam dolu
orbital bulunduruyor.
Buna göre, bu elementler ile boyalı alanların eşleşti-
rilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
Yeşil
X
I
Y
Kırmızı
Z
Mavi
Z
X
Z
Sarı
T
Kimya
Lewis Formülleri
6. Yukarıda verilen periyodik tabloda boyalı yerlerdeki ele- mentler için aşağıdaki bilgiler veriliyor. X: En son orbitalinin kuantum sayıları; n = 3, l = 1 ve 1 elektron bulunduruyor. Y: Temel hal katman elektron diziliminde M tabakasında 2 elektron bulunduruyor. Z: Temel hal elektron orbital diziliminde 6 tane yarı dolu orbital bulunduruyor. T: 1- yüklü iyonunun elektron diziliminde 5 tane tam dolu orbital bulunduruyor. Buna göre, bu elementler ile boyalı alanların eşleşti- rilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B) C) Yeşil X I Y Kırmızı Z Mavi Z X Z Sarı T
de-
7. Element atomlarının son katmanlarındaki elektronların
sembol çevresinde noktalar ile gösterilişi Lewis gösterimi
olarak tanımlanır. Element molekülleri ve bileşiklerde de
Lewis gösterimleri vardır.
Buna göre,
1. H₂S →[H]*[:$:]²¯[H]*
II. Na₂O → Na:O:Na
BUIE TEX
13+
VIII. AIF3 [A1] [:]
-
Lewis gösterimlerinden hangileri yanlıştır?
(1 H,8 0,11 Na, 13 Al, 16 S, 17 CI)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
stipacs femin
Sytgimih
D) II ve III
M< <FM (A
p
C) I ve II
204(3
E) I, II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
de- 7. Element atomlarının son katmanlarındaki elektronların sembol çevresinde noktalar ile gösterilişi Lewis gösterimi olarak tanımlanır. Element molekülleri ve bileşiklerde de Lewis gösterimleri vardır. Buna göre, 1. H₂S →[H]*[:$:]²¯[H]* II. Na₂O → Na:O:Na BUIE TEX 13+ VIII. AIF3 [A1] [:] - Lewis gösterimlerinden hangileri yanlıştır? (1 H,8 0,11 Na, 13 Al, 16 S, 17 CI) A) Yalnız I B) Yalnız II stipacs femin Sytgimih D) II ve III M< <FM (A p C) I ve II 204(3 E) I, II ve III
c
CH₂ CH₂
Yeni Nesil Sorular
-Ö:
||
H
Gimento
boyonin
kimyosols
Lewis yapıları verilen moleküller arasındaki zayıf etkileşimler ile
bunların fiziksel özelliklere etkisi için aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?
P
moleküldeki zayıf etkileşimler dipol-dipol etkileşimleri ve Lon-
don kuvvetleridir.
B) II. molekül yoğun fazdayken kendi tanecikleri arasında hidrojen
bağı oluşur.
C) Her iki molekül de H içerdiği için kendi molekülleri arasında hid-
rojen bağı bulunur.
D) II. molekülün kaynama noktasının I. molekülün aynı ortamdaki
kaynama noktasından ſüksek olması beklenir.
1
I
1
E) 1. moleküldeki etkin zayıf etkileşimin kuvveti II. moleküldekin-
den daha fazla değildir.
1
1
I
1
1
1
I
Kimya
Lewis Formülleri
c CH₂ CH₂ Yeni Nesil Sorular -Ö: || H Gimento boyonin kimyosols Lewis yapıları verilen moleküller arasındaki zayıf etkileşimler ile bunların fiziksel özelliklere etkisi için aşağıdaki ifadelerden han- gisi yanlıştır? P moleküldeki zayıf etkileşimler dipol-dipol etkileşimleri ve Lon- don kuvvetleridir. B) II. molekül yoğun fazdayken kendi tanecikleri arasında hidrojen bağı oluşur. C) Her iki molekül de H içerdiği için kendi molekülleri arasında hid- rojen bağı bulunur. D) II. molekülün kaynama noktasının I. molekülün aynı ortamdaki kaynama noktasından ſüksek olması beklenir. 1 I 1 E) 1. moleküldeki etkin zayıf etkileşimin kuvveti II. moleküldekin- den daha fazla değildir. 1 1 I 1 1 1 I
11. 3Li, 4Be, 13Al atomlarının F atomu ile oluşturduğu bile-
şiklerin formülleri ve Lewis yapıları ile ilgili;
1. LiF: Li+_ [F]
II. BeF₂: [:F: Be²+[::
2
III. AIF A³+3[:]
3
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
11. 3Li, 4Be, 13Al atomlarının F atomu ile oluşturduğu bile- şiklerin formülleri ve Lewis yapıları ile ilgili; 1. LiF: Li+_ [F] II. BeF₂: [:F: Be²+[:: 2 III. AIF A³+3[:] 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
8.
9.
DA Okuma
X, Y ve Z moleküllerinin bağ yapıları aşağıda verilmiştir.
X
Y
Z
Bu moleküllerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Elektron yük dağılımı yalnız X'de dengeli dağılmıştır.
B) X, Y ve Z moleküllerindeki tüm merkez atomlar eşit
sayıda kovalent bağ yapmıştır.
C) Tüm moleküller apolar kovalent bağ içerir.
D) X, Y ve Z moleküllerinin polar kovalent bağ sayıları
sırasıyla 6, 4 ve 2'dir.
Debiğnes
E) Molekülleri oluşturan atomlardan kırmızı renkliler 7A,
mavi renkliler 4A grubu elementidir.
10.
Temel durumdaki X ve Y elementlerinin katman elektron
dizilimleri aşağıda verilmiştir.
Tastokul
Kimya
Lewis Formülleri
8. 9. DA Okuma X, Y ve Z moleküllerinin bağ yapıları aşağıda verilmiştir. X Y Z Bu moleküllerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Elektron yük dağılımı yalnız X'de dengeli dağılmıştır. B) X, Y ve Z moleküllerindeki tüm merkez atomlar eşit sayıda kovalent bağ yapmıştır. C) Tüm moleküller apolar kovalent bağ içerir. D) X, Y ve Z moleküllerinin polar kovalent bağ sayıları sırasıyla 6, 4 ve 2'dir. Debiğnes E) Molekülleri oluşturan atomlardan kırmızı renkliler 7A, mavi renkliler 4A grubu elementidir. 10. Temel durumdaki X ve Y elementlerinin katman elektron dizilimleri aşağıda verilmiştir. Tastokul
UĞUR
5. • Merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti bulun-
maz.
• Hem polar hem de apolar kovalent bağ içerir.
• Molekül polar yapılıdır.
Yukarıda özellikleri verilen molekül aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A)
H
H
1
C
H
H
D) H
H
B)
H
C=C
ö
H
/
H
H
E),
C)
©) O=C=O
..
HH
H-C-C-CI:
-C-CI:
1
HH
Kimya
Lewis Formülleri
UĞUR 5. • Merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti bulun- maz. • Hem polar hem de apolar kovalent bağ içerir. • Molekül polar yapılıdır. Yukarıda özellikleri verilen molekül aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) H H 1 C H H D) H H B) H C=C ö H / H H E), C) ©) O=C=O .. HH H-C-C-CI: -C-CI: 1 HH
emas
5.
O
Önce Konuyu
Tanımak
Lazım
T
HOCENG Sortaklonmanı?
Yukarıda Lewis gösterimi verilen bileşik ile ilgili
elektron
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
4
D)
E)
ET
ortaklonmı? elektron
A) Ortaklanmış (bağlayıcı) elektron çifti sayısı 'dir.
B) Ortaklanmamış elektronu yoktur! 2 tonella
Hem polar hem de apolar kovalent bağ içerir.
Molekülleri polardır.
Toplam 5 tane kovalent bağ içerir.
H-C
C-N E
polor Kovalent
braduy
Apolor Koude boo
6.
2. periyotta bulunan X ve Y elementlerinin elektron nok
yapısı aşağıda gösterilmiştir.
X Y
Buna göre, bu elementler arasında oluşan bileşik
hangisi yanlıştır?
Kimya
Lewis Formülleri
emas 5. O Önce Konuyu Tanımak Lazım T HOCENG Sortaklonmanı? Yukarıda Lewis gösterimi verilen bileşik ile ilgili elektron aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 4 D) E) ET ortaklonmı? elektron A) Ortaklanmış (bağlayıcı) elektron çifti sayısı 'dir. B) Ortaklanmamış elektronu yoktur! 2 tonella Hem polar hem de apolar kovalent bağ içerir. Molekülleri polardır. Toplam 5 tane kovalent bağ içerir. H-C C-N E polor Kovalent braduy Apolor Koude boo 6. 2. periyotta bulunan X ve Y elementlerinin elektron nok yapısı aşağıda gösterilmiştir. X Y Buna göre, bu elementler arasında oluşan bileşik hangisi yanlıştır?
va-
Aydın Yayınları
5.
X
Yukarıda temel hâl katman elektron dağılımları
verilen X ve Y atomları arasında oluşacak karar-
li bileşik ile ilgili;
A) I
Y
1. Bağlayıcı elektron çifti sayısı 2'dir.
II. Bağ oluşumuna katılmayan değerlik elektron
sayısı 4'dür.
III. Molekül polardır.
IV. Molekülün yapısı, X:Ÿ: şeklindedir.
V. 1 molekülünde 2 tane polar kovalent bağ içerir.
yargılarından hangisi yanlıştır?
C) III
B) II
E) V
veriler
A)
B)
C)
E
3.
Kimya
Lewis Formülleri
va- Aydın Yayınları 5. X Yukarıda temel hâl katman elektron dağılımları verilen X ve Y atomları arasında oluşacak karar- li bileşik ile ilgili; A) I Y 1. Bağlayıcı elektron çifti sayısı 2'dir. II. Bağ oluşumuna katılmayan değerlik elektron sayısı 4'dür. III. Molekül polardır. IV. Molekülün yapısı, X:Ÿ: şeklindedir. V. 1 molekülünde 2 tane polar kovalent bağ içerir. yargılarından hangisi yanlıştır? C) III B) II E) V veriler A) B) C) E 3.
III
7. X ve Y arasında oluşan bileşiğin Lewis yapısı;
KA
şeklindedir.
Buna göre;
1. X, 3A grubunda bulunabilir.
II. Y, 7A grubunda bulunabilir.
III. X oktedini tamamlamıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
0
C) Yalnız III
3. Aşa
A)
B)
C)
D)
E)
Kimya
Lewis Formülleri
III 7. X ve Y arasında oluşan bileşiğin Lewis yapısı; KA şeklindedir. Buna göre; 1. X, 3A grubunda bulunabilir. II. Y, 7A grubunda bulunabilir. III. X oktedini tamamlamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III 0 C) Yalnız III 3. Aşa A) B) C) D) E)
1.
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Bir tane N₂H₂ molekülü ile ilgili;
2 2
I. Polar kovalent ve apolar kovalent bağ sayısı
halb eşittir alld usu
II. 2 çift ortaklanmamış değerlik elektronu içerir.
herhuo
III. İkili (=) pağ içerir.
IV. Bağ oluşumuna 8 tane elektron katılmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur? (,H, N)
C) II, III ve IV
A) I, II, III ve IV B) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) III ve IV
722225
M
*
2 S
innalt
2
Œ
Kimya
Lewis Formülleri
1. KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Bir tane N₂H₂ molekülü ile ilgili; 2 2 I. Polar kovalent ve apolar kovalent bağ sayısı halb eşittir alld usu II. 2 çift ortaklanmamış değerlik elektronu içerir. herhuo III. İkili (=) pağ içerir. IV. Bağ oluşumuna 8 tane elektron katılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? (,H, N) C) II, III ve IV A) I, II, III ve IV B) I, II ve III D) I, III ve IV E) III ve IV 722225 M * 2 S innalt 2 Œ