Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

A 18191310 12. A)T-11-111 D) WH-11-1 Deneme 4 rçekleşir? B)|-|||-|| değişmesi -C) iii-1-11 E) ||- |||- | Limit Yayınları 9 Merke

A
18191310
12.
A)T-11-111
D) WH-11-1
Deneme 4
rçekleşir?
B)|-|||-||
değişmesi
-C) iii-1-11
E) ||- |||- |
Limit Yayınları
9
Merkez doğrusu
2. dalga katari
3. dalga katarı
S₁
S₂
Derinliği sabit dalga legeninde aynı fazda çalışan
noktasal S₁ ve S₂ dalga kayna

A 18191310 12. A)T-11-111 D) WH-11-1 Deneme 4 rçekleşir? B)|-|||-|| değişmesi -C) iii-1-11 E) ||- |||- | Limit Yayınları 9 Merkez doğrusu 2. dalga katari 3. dalga katarı S₁ S₂ Derinliği sabit dalga legeninde aynı fazda çalışan noktasal S₁ ve S₂ dalga kaynaklarının oluşturdu- ğu girişim deseninde, 3. dalga katarının oluştuğu P noktasında, 2. dalga katarının oluşabilmesi için, tr 1. Su derinliği arttırılmalıdır. II. Su derinliği azaltılmalıdır. III. Kaynağın frekansı arttırılmalıdır. işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 22- 14