Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

A A 16. Namık Kemal'in Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımla- nan Lisan-i Osmani'nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mü- lahazatı Şamildir

A
A
16. Namık Kemal'in Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımla-
nan Lisan-i Osmani'nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mü-
lahazatı Şamildir isimli eseri Türkçenin dil özellikleri
üzerine eğilmiştir. Dilimizin Arapça ve Farsçanın bas-
kısı altından kurtulup öz değerler

A A 16. Namık Kemal'in Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımla- nan Lisan-i Osmani'nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mü- lahazatı Şamildir isimli eseri Türkçenin dil özellikleri üzerine eğilmiştir. Dilimizin Arapça ve Farsçanın bas- kısı altından kurtulup öz değerleriyle öne çıkması, bu konuda edebiyatın yanında toplumsal bir bilincin oluş- ması fikri bu metinde ele alınmıştır. Arapça, Farsça ve Türkçenin gramer kurallarıyla ilerleyen bir dilin yapısal ve düşünsel olarak toplumu zorladığı bu tarihlerde Na- mık Kemal'in üzerine eğildiği konulardan biri olmuştur. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin şiirin işlevi ile ilgili görüşleri Namık Kemal'in bu parçadaki dü- şünceleriyle örtüşmez? A) Mehmet Emin Yurdakul B) Ziya Gökalp C) Ziya Paşa D) Şinasi E) Ahmet Haşim