Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

A A AKTIF ÖĞRENME YAYINLARI 15. Eserde yer yer dinî mefhumların, farz ve vâciplerin be- yan edildiği, İslam tasavvufunun şer'i h

A
A
AKTIF ÖĞRENME
YAYINLARI
15. Eserde yer yer dinî mefhumların, farz ve vâciplerin be-
yan edildiği, İslam tasavvufunun şer'i hükümlerle örtüşen
yönlerinin yerli yerince işlendiği, Türk edebiyatına mal ol-
muş tasavvufi remizlerin başarıyla kullanıldığı g

A A AKTIF ÖĞRENME YAYINLARI 15. Eserde yer yer dinî mefhumların, farz ve vâciplerin be- yan edildiği, İslam tasavvufunun şer'i hükümlerle örtüşen yönlerinin yerli yerince işlendiği, Türk edebiyatına mal ol- muş tasavvufi remizlerin başarıyla kullanıldığı görülmekte- dir. Mensur bir münacaatla başlayan eserin bablarnda da Hz. Muhammed ana konusudur. Bu parçada sözü edilen eserin şairi aşağıdakilerden hangisidir? Baki B) Süleyman Çelebi D) Nefi E) Nedim Nab Aktif Öğrenme Yayınları