Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

A A Doğrusal engeller arasındaki yarık genişlikleri aynı olan özdeş dalga legenlerinde K, L ve M kaynakların- dan çıkan doğrusal

A
A
Doğrusal engeller arasındaki yarık genişlikleri aynı
olan özdeş dalga legenlerinde K, L ve M kaynakların-
dan çıkan doğrusal su dalgalarının yarıklardan geçişi
şekildeki gibi olmaktadır.
FF
FE, UF
FF:))
K
FF
Kayn
Kaynakların frekansları eşit ise leğenl

A A Doğrusal engeller arasındaki yarık genişlikleri aynı olan özdeş dalga legenlerinde K, L ve M kaynakların- dan çıkan doğrusal su dalgalarının yarıklardan geçişi şekildeki gibi olmaktadır. FF FE, UF FF:)) K FF Kayn Kaynakların frekansları eşit ise leğenlerdeki su derinlikleri h>h >hkdir. Bu derinlikleri eşit ise kaynakların frekansları K>> M dir. W 3. Her üç durumda da yarıklar geçtikten sonra dalgaların periyotları değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) I ve II C) II ve III D) I ve III Buna göre, don E) I, II ve Ih