Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

A ÇAP/TYT-4 1. 2. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz

A
ÇAP/TYT-4
1.
2.
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
yapı: Bütünün bir araya getirilişinde uyulan
dizge.
yansıtmak: Aktarmak, duyurmak.
saymak: Varsaymak, tutmak, farz etmek.
Aşağ

A ÇAP/TYT-4 1. 2. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. yapı: Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge. yansıtmak: Aktarmak, duyurmak. saymak: Varsaymak, tutmak, farz etmek. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yapı, yansıtmak, saymak" sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılaya- cak şekilde kullanılmıştır? A) Yansıttığı bu cümle yapısı makalenin genelinde sa- yılan düşünceleri geçersiz kılacak kadar karmaşık ve uzundu. B) Art arda saydığı tüm önemli yapılar arasında şehri en iyi yansıtan Ankara Kalesi ve Atakule'ydi. C) Konuşmasında eserin dil yapısının yansıttığı me- sajları sayan yazar, romanıyla geçmişin bağını kur- muş gibiydi. D) Arka sokaktaki yeni yapıya iki milyonu saydıktan sonra yeni alıcı tipinin yansıttığı mesajı da bize ver- miş oldu. TÜRKÇE E Kemal Tahir'in en önemli romanı olarak gösterilen onun düşünce yapısını da en iyi yansı- tan eserlerinden biri sayılmaktadır. Son dönemlerde Silikon Vadisi'nde yeme alışkanlığı olarak popülarite kazanan aralıklı oruç, artık teknolo- ji üssü mühendisleri tarafından ortaya atılan yeni bir kavram ile teknolojiye, daha doğrusu modern yaşamın her bir bölümüne uyarlanıyor. Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşıla- yabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Parlak sonbahar rengi, kırmızı akçaağacın en göze çarpan özelliklerinden biridir. Halk tarafından sevilen biri olduğu için onunla bir reklam çekimi yapmak istiyorlar. C) Dikkatini toplayarak önünde duran dosyaları daha bir titizlikle incelemeye başladı. D) Bu ev daha önce tutulduğu için kiralık ev listesin- den çıkarıyoruz. E) Son zamanlarda artık hiçbir film ilgimi çekmemeye başladı. 3 3. A A Gazeteci: - Eserlerinizi oluştururken emeğinizin karşılığını ala- mayacağınız zor bir işe kalkıştığınızı düşünerek ümit- sizliğe kapıldığınız oluyor mu? Sanatçı: - Zor bir davaya gönül verdiyseniz şayet; o yolda yürürken her türlü fedakarlığı, cefayı da göze alma- mız gerekir. Aksi takdirde yürüyeceğimiz yol asla bit- meyecektir. Sonuç olarak sorunuzu Konfüçyüs'ün şu sözüyle cevaplayacağım: "Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir." Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Ne kadar çok uğraşılsa da bazı durumların ortaya çıkmasına engel olunamayacağı B) Her zaman aynı sebeplerin aynı sonuçları doğur- mayacağı şin işin zor olmadığı, o işin başarılması için verilmesi gereken emeğin az olduğu D) Olumlu sonuçlar elde etmenin yalnızca cesarete değil, gayrete de bağlı olduğu E) Bir şeyi sadece çok istemenin gerçekleşmesi için yeterli olmadığı Diğer sayfaya geçiniz.