Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

A Deneme - 0 15. Insan sadece felsefe tarihi okuyarak felsefe yapmış olmaz. Felsefe tarihi okumak ayrı şeydir, felsefe yapmak ayrı şey- dir. Okullarda, kitaplarda öğretilen şey felsefe tarihidir, fel-

A
Deneme - 0
15. Insan sadece felsefe tarihi okuyarak felsefe yapmış olmaz.
Felsefe tarihi okumak ayrı şeydir, felsefe yapmak ayrı şey-
dir. Okullarda, kitaplarda öğretilen şey felsefe tarihidir, fel-
sefe değil. Descartes bunu dedi, Hegel şöyle yaptı, şu

A Deneme - 0 15. Insan sadece felsefe tarihi okuyarak felsefe yapmış olmaz. Felsefe tarihi okumak ayrı şeydir, felsefe yapmak ayrı şey- dir. Okullarda, kitaplarda öğretilen şey felsefe tarihidir, fel- sefe değil. Descartes bunu dedi, Hegel şöyle yaptı, şu şu- nu dedi gibi şeyleri bilmek felsefe tarihini bilmek demek de- ğildir. Oysa felsefe iki gerçekten üçüncüsünü çıkarabilmek- tir. Descartes'ın "Düşünüyorum, o hâlde varım" sözünü ez- berlediğimizde değil, bundan yeni bir şey çıkardığımızda fel sefe yapmış oluruz. Nasıl ki her konservatuvar mezunu mü- zisyen, her güzel sanatlar okuyan ressam, her matematik li- sansı yapan matematikçi değilse, her felsefe tarihi okuyan da felsefe yapmış olmaz. Bu parça, felsefe yapmada aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? A) Objektif düşünmenin B) Analitik düşünmenin C) Sentezci düşünmenin D) Bilimsel düşünmenin E) Eleştirel düşünmenin