Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

A) Doga ile başa çıkabilme noktasında insan zor durum da kalmıştır. B) Insan akli ile metafiziksel dünyayı bilebilir. C) Evrene

A) Doga ile başa çıkabilme noktasında insan zor durum
da kalmıştır.
B) Insan akli ile metafiziksel dünyayı bilebilir.
C) Evrene düzen ve amaç veren varlik Tann'dir.
D) Doğa yasalannı bilmek doğanın kontrol altına alınma
sini sağlar.
E) Doğaya egemen olmanı

A) Doga ile başa çıkabilme noktasında insan zor durum da kalmıştır. B) Insan akli ile metafiziksel dünyayı bilebilir. C) Evrene düzen ve amaç veren varlik Tann'dir. D) Doğa yasalannı bilmek doğanın kontrol altına alınma sini sağlar. E) Doğaya egemen olmanın yolu felsefi düşüncelerin go- lişimine bağlıdır. 12. Davranışların tercihi insana aittir. Insan, akıl ve iradeyle davranışlarını tercih eder ve eyleme geçirir. Mümkün olan ve olmayan her şeyin takdiri Allah'a aitken eylemin iradi bir şekilde tercihi ve davranışa dönüşmesi insana aittir. Ancak insanın tercih ettiği ve davranışa dönüştürdüğü şeyin kurallarının konulup yaratılması Allah'ın takdiri ile gerçekleşir. Tedbir insandan takdir Allah'tandır. Insan, iradesinde özgür ve sorumludur. Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki İslam felsefesi ekolle- rinden hangisinin görüşlerine uygundur? A) Mutezile B) Cebriye Maturidi D) İhvan-ı safa E) Eşariye TYT Diğer Sayfaya Geçiniz.