Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

a - Fin - Sümer k üze UTE 1. Melikin önünde, okumuş bunu Tabgaç Kara Buğra, bu hanlar hanı Bunun için gör ki ağırlar onun Yusuf

a - Fin
- Sümer
k üze
UTE
1.
Melikin önünde, okumuş bunu
Tabgaç Kara Buğra, bu hanlar hanı
Bunun için gör ki ağırlar onun
Yusuf Has Hacip der, söyler bunu
Bu beyitler aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış
ul olabilir?
A) Kutadgu Bilig
B) Divan-ı Hikmet
C

a - Fin - Sümer k üze UTE 1. Melikin önünde, okumuş bunu Tabgaç Kara Buğra, bu hanlar hanı Bunun için gör ki ağırlar onun Yusuf Has Hacip der, söyler bunu Bu beyitler aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış ul olabilir? A) Kutadgu Bilig B) Divan-ı Hikmet C) Atabetü'l-Hakayık D) Divanü Lügati't-Türk E) Risaletü'n-Nushiyye 18