Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

a ki 2. (1) Bulunabilen en eski mektup örnekleri Mısır firavunları- na ve Hititlere aittir. (II) İslamiyet'i yaymak amacıyla Hz.

a
ki
2.
(1) Bulunabilen en eski mektup örnekleri Mısır firavunları-
na ve Hititlere aittir. (II) İslamiyet'i yaymak amacıyla Hz.
Muhammed'in Mısır, Habeşistan ve Bizans hükümdarla-
rına gönderdiği mektuplar türün bilinen örneklerindendir.
(III) Türkler, An

a ki 2. (1) Bulunabilen en eski mektup örnekleri Mısır firavunları- na ve Hititlere aittir. (II) İslamiyet'i yaymak amacıyla Hz. Muhammed'in Mısır, Habeşistan ve Bizans hükümdarla- rına gönderdiği mektuplar türün bilinen örneklerindendir. (III) Türkler, Anadolu'ya gelmeden önce mektup türünü kul- lanmışlardır. (IV) Uygur prenslerinin yazdığı mektuplar bu tü- rün Türk tarihindeki ilk örneklerindendir. (V) XVI. yüzyıl divan şairi Fuzûlî'nin Hadîkatü's-Süedâ adlı eseri mektup türünün tanınmış örneklerindendir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde mek- tup türü ile ilgili bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V 5. C) Fr D) S E) A Gaz ayr sö rir Pa le E