Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

a KUTU YAYIN 6. 1871 yılında birliğini sağlayan Almanya, Hindistan'a giden ticaret yollarını kesmek ve aynı zamanda Osmanlı padi

a
KUTU YAYIN
6.
1871 yılında birliğini sağlayan Almanya, Hindistan'a giden
ticaret yollarını kesmek ve aynı zamanda Osmanlı padi-
şahı olan halifenin manevi gücünü kullanarak bölgedeki
MüslümanlarLayaklandırmak istemiştir.
Almanya, Osmanlı Devleti üzerinde

a KUTU YAYIN 6. 1871 yılında birliğini sağlayan Almanya, Hindistan'a giden ticaret yollarını kesmek ve aynı zamanda Osmanlı padi- şahı olan halifenin manevi gücünü kullanarak bölgedeki MüslümanlarLayaklandırmak istemiştir. Almanya, Osmanlı Devleti üzerinde nüfuz sahibi ol- mayı amaçlayan bu yaklaşımıyla aşağıdaki devletler- den hangisinin üstünlüğüne son vermek istemiştir? A) Ingiltere B) Italya C) Hollanda A D) Ispanya E) Portekiz (2006-ÖSS)