Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

A) malzeme - gerçeğe uygun - anlatıcı B) gereç-fantastik - felsefe araç-kurmaca - dil ni konu - hayali - söz sanatları ema- gerç

A) malzeme - gerçeğe uygun - anlatıcı
B) gereç-fantastik - felsefe
araç-kurmaca - dil
ni konu - hayali - söz sanatları
ema- gerçek - anlatım
Aşağıdakilerden hangisinde yer alan ifadelerle ayraç
içinde verilen kavram uyuşmamaktadır? Ege Ağzı
Trabzon
0921
A)

A) malzeme - gerçeğe uygun - anlatıcı B) gereç-fantastik - felsefe araç-kurmaca - dil ni konu - hayali - söz sanatları ema- gerçek - anlatım Aşağıdakilerden hangisinde yer alan ifadelerle ayraç içinde verilen kavram uyuşmamaktadır? Ege Ağzı Trabzon 0921 A) Akar Hemşin deresi / Çat duzina göl olur) Büyüğü evlenince / Kuçuğine yol olur. (ağız) B) Matematikten yine çaktım, peder duyarsa ayvayı ye- dim. Bana 100 papel uçlansana! (argo) → kubu dop D) Senin ağabeyin nerede okuyor? - Türkiye Türkçesi / En ubayın hanna üöreneriy? Yakutça (lehçe) uzak Guvern Ⓡ E) Her gün aynı güzergâha iki araba kaldırılır. Bunlar ka- fa kafaya giderken araba çakılı olsa da yoldaki ördek- leri toplamayı da bırakmazlar. (standart dil) Jargon Hosta eks dc. orter C) Çocuklar okulda dilimizi Latin alfabesi ile yazıyor. Tür- kiye Türkçesi / Uşaqlar mektebde dilimizi Latin elifba- si ile yazır - Azerbaycan Türkçesi (şive) yakın (belgesel). 11. M pülke Sherkesin konuştuğu ne Öz da rar ric san var not Bu lere AY