Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

A -n bi /KafaDengi Türkçe Testi 32. Pürk edebiyatında sosyal eleştiri ilk olarak hiciv örnekleriyle ortaya çıkar. İğneleyici söz

A
-n
bi
/KafaDengi
Türkçe Testi
32. Pürk edebiyatında sosyal eleştiri ilk olarak hiciv
örnekleriyle ortaya çıkar. İğneleyici sözler ve alaylı
ifadelerle sosyal bir durumu eleştiren manzum hicivler,
divan edebiyatında daha çok kişilere yönelik eleştiri içer

A -n bi /KafaDengi Türkçe Testi 32. Pürk edebiyatında sosyal eleştiri ilk olarak hiciv örnekleriyle ortaya çıkar. İğneleyici sözler ve alaylı ifadelerle sosyal bir durumu eleştiren manzum hicivler, divan edebiyatında daha çok kişilere yönelik eleştiri içeren bir türdür. Türk edebiyatında ilk önemli hiciv örneği, 15. yüzyılda yaşayan Şeyhî'nin Harnâme adlı eseridir. Bir eşeğin konuşturulması yoluyla Harnâme'de Şeyhî'nin uğradığı saldırı eleştirilir. Bir diğer önemli hiciv şairi ise Nef'î'dir. 17. yüzyılda yaşayan şairin hiciv konulu şiirleri dönemin padişahı tarafından da oldukça takdir toplamakla birlikte padişahın veziri Bayram Paşa için yazdığı hicvi, ölümüne yol açar. Yüzyılın sonlarına doğru ise Nâbî şiirlerinde sosyal konulara yer veren şairlerden olur. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? A) Türk edebiyatında eleştirinin eski bir geçmişi olduğuna Hiciv şairlerinin devlet himayesinde sanatlarını icra etme imkânına eriştiklerine C) Türk edebiyatında alegorik özellikler gösteren hiciv örneklerinin daha çok sevildiğine D) Türk edebiyatında hiciv denince akla ilk olarak divan edebiyatının geldiğine E) Osmanlının yükselme ve duraklama devrinin hiciv türünün en bilindik örneklerine kaynaklık ettiğine