Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

A R G 1 Y A Y 1-iyo Deneme - 2 ANDERE 20. Sanatın bir form sorunu olduğuna inanan bu şairler için önemli olan iyi ve güzel şiir

A
R
G
1
Y
A
Y
1-iyo Deneme - 2
ANDERE
20. Sanatın bir form sorunu olduğuna inanan bu şairler
için önemli olan iyi ve güzel şiir yazmaktır. Bu anlayışla
kendilerine özgü özel bir imge düzeni oluştururlar. Öz-
gün ve yaratıcı olan bu imgeler, dilin mantığına

A R G 1 Y A Y 1-iyo Deneme - 2 ANDERE 20. Sanatın bir form sorunu olduğuna inanan bu şairler için önemli olan iyi ve güzel şiir yazmaktır. Bu anlayışla kendilerine özgü özel bir imge düzeni oluştururlar. Öz- gün ve yaratıcı olan bu imgeler, dilin mantığına uygun ve dilin anlam alanını genişletip dile yeni olanaklar su- nacak bir yapıya sahiptir. Dilde sadeleşme düşüncesi, kendini rahat şiir yazma şeklinde başat öge olarak gös- terir. Şiirsel söylemin zirvesine ulaşmak düşüncesiyle dilin yücelişi paralellik gösterir. Sanatçılar, şiirde her türlü ideolojik sapmanın dışında kalmışlar ve musikiyi ve musikinin çağrıştırdığı estetik duyarlılığı amaç edi- nirler. I Tellevens Aşağıdakilerden hangisi parçada sanat görüşü hakkında bilgi verilen "bu şairler'den biri değildir? AAhmet Hamdi Tanpınar qilA 160 BY Cahit Sıtkı Tarancı migid alla 18 blebigega ob noveenso giba (A Le Yahya Kemal Beyatlı D) Ahmet Kutsi Tecer E) Ahmet Muhip Dıranas enignet IbmsHjemmA (3 toyes Ismet syricy (0 Xins ilsV nerto (3 A 22.