Soru:

A) YU 0 B) Kişileştirme bles C) Tezat D) Benzetme Aşağıdaki metinlerden hangisi diğerlerinden farklı türde yazılmıştır? A) İlkok

A)
YU 0 B) Kişileştirme
bles C) Tezat
D) Benzetme
Aşağıdaki metinlerden hangisi diğerlerinden farklı türde yazılmıştır?
A) İlkokula Beşiktaş Akaretler İlkokulu'nda başladı, Galatasaray Lisesinin ilk kısmına geçti, beşinci sinifi Ankara Gazi İlkoku-
lunda o

A) YU 0 B) Kişileştirme bles C) Tezat D) Benzetme Aşağıdaki metinlerden hangisi diğerlerinden farklı türde yazılmıştır? A) İlkokula Beşiktaş Akaretler İlkokulu'nda başladı, Galatasaray Lisesinin ilk kısmına geçti, beşinci sinifi Ankara Gazi İlkoku- lunda okuyarak ilkokulu bitirdi. Ortaokul ve liseyi de Ankara'da okuyan Orhan Veli, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne girdi. İki yıl sonra buradan ayrılarak çalışma hayatına başladı. 3) Ilik bir nisan sabahı ailemin ilk çocuğu olarak dünyaya geldim. Kitaba, kâğıda, kaleme ilgim daha okul yüzü görmeden baş- ladı. Renklerle tanışmam da uzun sürmedi. Sivas'ta başladığım öğrenim hayatım babamın tayinleri nedeniyle önce Anka- ra'da sonra İstanbul'da devam etti. İstanbul'da ilk kişisel resim sergimi açtığımda henüz 14 yaşındaydım. Türk hikâyeciliğinin önde gelen yazarlarından olan Abasıyanık, çağdaş hikâyeciliğe yaptığı katkılarla Türk edebiyatında bir dönüm noktası sayılır. Modern Türk hikâyeciliğinin öncülerinden sayılan Sait Faik, getirdiği yeniliklerle “kökü kendisinde olan" bir yazar olarak kabul edildi. Yirminci yüzyılın öncü sanat ve şiir akımları içinde dolaylı olarak yer alan ve daha ilk yapıtlarından itibaren karışık teknik- lerden yararlanarak Türk yazınının en önemli isimlerinden biri olan Nazım Hikmet 3 Haziran 1963'te Moskova'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. andi orunlarımıza da

Soru Çözümünü Göster