Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

aali- klim A) Kültür ve dil arasındaki ilişki benzetme yol mutlanmıştır. B) Kültür ve dil kavramları yansız bir söylemle karşıla

aali-
klim
A) Kültür ve dil arasındaki ilişki benzetme yol
mutlanmıştır.
B) Kültür ve dil kavramları yansız bir söylemle karşılaştı-
rilmiştır
.
arim
bü-
mde
kile-
gibi
C) Kültür ve dilin bir ulus için önemi örneklendirme yapi-
tarak açıklanmıştır.
- Kültd

aali- klim A) Kültür ve dil arasındaki ilişki benzetme yol mutlanmıştır. B) Kültür ve dil kavramları yansız bir söylemle karşılaştı- rilmiştır . arim bü- mde kile- gibi C) Kültür ve dilin bir ulus için önemi örneklendirme yapi- tarak açıklanmıştır. - Kültdir ve dil etkileşimi genelden özele giden bir yak- laşınla tartışılmıştır. E) Kültür ve dil üzerinde etkili olan sosyal unsurlar ob- jektif bir bakış açısıyla sunulmuştur. uğu arim :eis Yaylon 7. Halk hikâyeleriyle ilgili aşağıda verilen açıklamaların hangisinde bilai yanlışı vardır? bu- diği za- bir kim nle- ğini an- mi- A) Oluşturuldukları çağdaki sosyal yapıyı kültürü, din ve dil özelliklerin yanıstırlar. B) Gerçeğe uyoun kisiler ve olayların yanında sınırlı da sisa olağanüstü nitelikteki kişilere ve olaylara da rast- lanır. C) Türk edebiyatında İslamiyet öncesi dönemden itiba- ren varlık gösteren, yiğitlik ve aşk konularının işlendi- ği olay anlatımına dayalı ilk ürünlerdir. D) Tasvirlerle duygusal olarak dink yoğunluktaki bö- lümleri nesir biçiminde duygu yoğunluğunun arttığı bölümler ise nam biçiminde dile getirilir. E) Temel hikâyeye bagh kalmak cartıyla anlatıcı tarafın- dan nesir bölümlerine eklemeler yapılabilir, sonradan eklenen bu kısa hikâyelere karavelli adı verilir. unu Tya- bi- Diğer sayfaya geçiniz.