Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

abies) (8 nusteoda leevexir xlisH (Q 12. Aşağıdakilerden hangisi pendnâme niteliği taşıyan bir mesneviden alınmamıştır? A) Hâlki

abies) (8
nusteoda
leevexir xlisH (Q
12. Aşağıdakilerden
hangisi pendnâme niteliği taşıyan
bir mesneviden alınmamıştır?
A) Hâlki gamz itmese şöhret bulmaz
Nâfiz olmaz sözi rağbet bulmaz
B) Açma söz kâdı ile paşadanell "ivenzoM
Saña lâzım degül ol gûne suha

abies) (8 nusteoda leevexir xlisH (Q 12. Aşağıdakilerden hangisi pendnâme niteliği taşıyan bir mesneviden alınmamıştır? A) Hâlki gamz itmese şöhret bulmaz Nâfiz olmaz sözi rağbet bulmaz B) Açma söz kâdı ile paşadanell "ivenzoM Saña lâzım degül ol gûne suhan C) Leyli'i sağınma benden ayru abruevidens navid Finneru Ben haste isem o dahi sayru D) Öyle şahs ile sakın ülfetden smoR (A Nâr-ı dûzah gelür ol sohbetden E) Fazla mâl olmayıcak yapma binâ sub oylex 10 nibbel Eyleme mâlüni bîhûde hebâ ve yanlışlarını gör, çözüm videolarını izle! özel oluşturulabilmesi için bu çok önemli!