Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Ad - Soyad: Sınıf - No: ŞİŞLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı II

Ad - Soyad:
Sınıf - No:
ŞİŞLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı II. Ortak Sınavı
B
1.
Bir Türk neferi en büyük kumandanı gibi düşünür, onun gibi söz söyler.
Yukarıdaki cümleyi aşağıda verilen öz

Ad - Soyad: Sınıf - No: ŞİŞLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı II. Ortak Sınavı B 1. Bir Türk neferi en büyük kumandanı gibi düşünür, onun gibi söz söyler. Yukarıdaki cümleyi aşağıda verilen özelliklere göre değerlendiriniz. (15p) Anlamina göre(Sp): Yüklemin yerine göre(Sp): Yüklemin türüne göre(Sp): 2. Aşağıdaki paragrafta parantezle boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. (10p) Tann dağlanı( )ndan, Moğolistan çöllerinden Anadolu( )ya dallı budaklı uzanan ağaç ( ) Türklüğün maneviyat ağacıdır. Bu maneviyat ağacının kökleri Orhun Nehri( )nin kıyılarında, Altay Dağları( Inda gövdesi Orta Asya bozkırlarında ( ) Kafkaslarda; filizlenen dallar ise Anadolu( )dadır( ) Ama kök olmayınca gövde ( ) gövde olmayınca dallar () dallar olmayınca da filizler olmaz. Bir gün mektebe giderken yolda Ali Canip'e rastladım. Bana Ömer Seyfettin'in çok fena hasta olduğunu, Haydarpaşa hastanesine kaldırdıklarını söyledi. Dehşetli müteessir oldum. İki gün sonra ben vakit bulup kendisini görmeye gidemeden de ölümünü işittim ve ancak cenazesinde bulunabildim. Zavallı Ömer! Hastalanıp hastaneye yollanışından on beş gün evvel bir gece Şemsitap Mahallesi'ndeki odamda bana m,safir gelmişti. O akşam başka gelen olmamıştı. İki saat baş başa, bir mangal karşısında, memleketten, harpten ve nihayet edebiyattan konuşmuştuk. Halid Fahri Ozansoy-Edebiyatçılar Geçiyor Anılar içerik yönünden siyasi, tarihi ve toplumsal tarafı ağır basan anılar ve kültür, sanat, edebiyat ve bireysel yanı ağır basan anılar olmak üzere 2'ye ayrılır. Yukarıdaki anı örneğinin türünü yazınız? (10p) 4. Geleneksel Türk tiyatrosundaki Meddah'ın günümüzde dönüştüğü biçimin ismini ve temsil eden sanatçılardan birinin adını yazınız? (10p) PİŞEKAR: Adını öğrenmek istiyorum. Adın ne? KAVUKLU: All. PİŞEKAR: Nasıl Ali? KAVUKLU: Sade Ali. PİŞEKAR: Maşallah, Sade Ali Efendi. KAVUKLU: Niçin bana "Sade Ali Efendi" diyorsun? PİŞEKAR: Şimdi söylemediniz mi? KAVUKLU: Evet ama "sade"nin lüzumu yok, yalnız Ali Efendi. PİŞEKAR: Maşallah Yalnız Ali Efendi. KAVUKLU: Canım, "yalnız"ı malnızı yok, bayağı Ali Efendi. PİŞEKAR: Bu sefer "maşallah" demeyeceğim, Bayağı Ali Efendi. KAVUKLU: Artık tepem atıyor. Ulan benim nerem bayağı? Yukarıdaki diyalogda güldürü unsuru nasıl yaratılmıştır? (10p) şağıdaki cümledeki yazım yanlışlarını düzelterek cümleyi tekrar yazınız. (6p) er akşamüstü ayın Şavkı denizin üstüne öyle güzel düşerki şaşırışınız. 3.