Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

adıkları sınçlar Iterin hif UNITE 3 Hopic Türkçede bazı cümleler, yapıca olumlu olduğu hâlde taşıdıkları anlam bakımından olumsu

adıkları
sınçlar
Iterin
hif
UNITE 3
Hopic
Türkçede bazı cümleler, yapıca olumlu olduğu hâlde taşıdıkları anlam bakımından olumsuz olurlar. "Bugün
ne Musa ne de Metin geldi." cümlesinde yüklem olan "geldi" sözcüğü olumsuzluk ifade etmeyen bir sözcük
olduğu

adıkları sınçlar Iterin hif UNITE 3 Hopic Türkçede bazı cümleler, yapıca olumlu olduğu hâlde taşıdıkları anlam bakımından olumsuz olurlar. "Bugün ne Musa ne de Metin geldi." cümlesinde yüklem olan "geldi" sözcüğü olumsuzluk ifade etmeyen bir sözcük olduğu için cümle yapıca olumludur. Ancak cümlede bu sözcük yok anlamında kullanıldığından anlam ba- kımından olumsuzdur. Juguma Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca olumlu olduğu hâlde anlamca olumsuzdur? A) Bu kadar çalıştıktan sonra gel de uyu uyuyabilirsen. SUVL B "Yağmur" şiir iken "Harika Çocuk" nesir yani düzyazıdır. antem cu olumlu C) Bütün şiirlerinde toplumsal sorunlara yer vermemeye çalıştı. Kar yağışını ve mevsim görünümünü işlememiş değildi şiirlerinde. Yope columsuz 9