Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Ahlak felsefesi; "ahlak"ı iyi, kötü, erdem, özgürlük, ödev, r utluluk, ahlaki sorumluluk gibi kavramlar çerçevesinde inceleyen bir felsefe disiplinidir. Ayrıca ahlak felsefesi, "ahlakın kendisi" ile "

Ahlak felsefesi; "ahlak"ı iyi, kötü, erdem, özgürlük, ödev,
r utluluk, ahlaki sorumluluk gibi kavramlar çerçevesinde
inceleyen bir felsefe disiplinidir. Ayrıca ahlak felsefesi,
"ahlakın kendisi" ile "ahlaka felsefi açıdan bakmak"
arasında bir fark olduğunu

Ahlak felsefesi; "ahlak"ı iyi, kötü, erdem, özgürlük, ödev, r utluluk, ahlaki sorumluluk gibi kavramlar çerçevesinde inceleyen bir felsefe disiplinidir. Ayrıca ahlak felsefesi, "ahlakın kendisi" ile "ahlaka felsefi açıdan bakmak" arasında bir fark olduğunu da ortaya koyar. Buna göre ahlak, belirli bir dönemde belirli bir toplumda davranışlar için belirlenmiş kurallar bütünüdür. Ancak ahlak felsefesi bu tür kurallar koymayı amaçlamaz. Bu kurallar bütününe bakarak ahlakın, ahlaki sorumluluğun, iyi ve kötünün vb. ne olduğunu ortaya koyar. Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi "ahlak"ın değil "ahlak felsefesi"nin alanına girer? A) Ve.gi vermek her vatandaşın sorumluluğudur. B) Ahlaken özgürsen ahlaklı davranmalısın. C) Büyüklere karşı saygılı olmak iyi bir davranıştır. D) Erdemli olmak için kötülüğe iyilikle karşılık verilmelidir. EAhlak kurallarının temelinde ahlaki sorumluluk vardır.