Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Ahmet Mithat Efendi Tanzimat edebiyatında bazı sanatçılar belirli yönleriyle öne çıkmıştır. Bunlardan ----, "yazı makinesi"; --

Ahmet
Mithat
Efendi
Tanzimat edebiyatında bazı sanatçılar belirli yönleriyle öne
çıkmıştır. Bunlardan ----, "yazı makinesi"; --
"vatan şa-
111
iri";
A. Hamit
"şair-i âzâm"; "üstat" olarak tanınmıştır.
I
RM
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda boş bırakılan yer

Ahmet Mithat Efendi Tanzimat edebiyatında bazı sanatçılar belirli yönleriyle öne çıkmıştır. Bunlardan ----, "yazı makinesi"; -- "vatan şa- 111 iri"; A. Hamit "şair-i âzâm"; "üstat" olarak tanınmıştır. I RM Aşağıdakilerden hangisi yukarıda boş bırakılan yerler- den herhangi birine getirilemez? Namik kemal A) Ahmet Vefik Paşa B) Ahmet Mithat Efendi e) Recaizâde Mahmut Ekrem DY Abdülhak Hamit Tarhan E Namık Kemal