Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Ahmet Mithat Efendi'nin eserleri içinde Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanının önemli bir yeri var- dır. Çift kutupluluk üz

Ahmet Mithat Efendi'nin eserleri içinde Felatun Bey
ile Rakım Efendi adlı romanının önemli bir yeri var-
dır. Çift kutupluluk üzerine kurulan eser, Türk ede-
biyatında Tanzimat'tan sonra başlayan yanlış Batılı-
laşmayı konu alan ilk romandır. Yazar, birbir

Ahmet Mithat Efendi'nin eserleri içinde Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanının önemli bir yeri var- dır. Çift kutupluluk üzerine kurulan eser, Türk ede- biyatında Tanzimat'tan sonra başlayan yanlış Batılı- laşmayı konu alan ilk romandır. Yazar, birbirinin zıttı Rakım Efendi ile Felatun Bey tipleri etrafında son yüz- yıl Osmanlı toplum hayatını gerçekçi bir gözle değer- lendirme yoluna gider. Daha sonra bu konu başta Nabizade Nazım olmak üzere, Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat Efendi'nin etkisinde romanlar yazan Hüseyin Rahmi Gürpinar, Cumhuriyet Döne- mi yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar gibi yazar- ların romanlarında ele alınacaktır. Bu parçadaki bilgi yanlışı ile ilgili aşağıdaki açık- lamalardan hangisi doğrudur? A))) Felatun Bey ile Rakım Efendi, yanlış Batılılaşma- yı konu alan ilk roman değildir. B) Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Mithat Efen- di'nin değil, Namık Kemal'in etkisinde romanlar yazmıştır. C) Nabizade Nazım'ın yanlış Batılılaşmayı konu alan romanı yoktur. D) Ahmet Hamdi Tanpınar, Cumhuriyet Dönemi de- ğil, Millî Edebiyat Dönemi sanatçısıdır. 1) Felatun Bey ile Rakım Efendi romanının yazarı Ahmet Mithat Efendi değildir.