Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Anasını kucakladık rarmak üzereydi. Bir iki arkadaşına uğradı. Onlar- la sohbet edip hasret giderdi. Sonra evinin yolunu tuttu.

Anasını kucakladık
rarmak üzereydi. Bir iki arkadaşına uğradı. Onlar-
la sohbet edip hasret giderdi. Sonra evinin yolunu
tuttu. Anası yatsı namazını kılıyordu. Her zaman
yaptığı gibi anacığının önüne çömeldi. Seccadenin
üzerinde taklalar attı. Dilini çıkar

Anasını kucakladık rarmak üzereydi. Bir iki arkadaşına uğradı. Onlar- la sohbet edip hasret giderdi. Sonra evinin yolunu tuttu. Anası yatsı namazını kılıyordu. Her zaman yaptığı gibi anacığının önüne çömeldi. Seccadenin üzerinde taklalar attı. Dilini çıkardı. Nihayet kadını güldürmeye muvaffak olduğu zaman kadıncağız selâm vermek üzereydi. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tartışma B) Açıklama D) Betimleme C) Öyküleme E) Tanımlama 3. Divan şiiri kendi türü içinde ve elbette yalnızca so- yutluk, süsleyicilik ve boyutlama yönünde bir ba- kıma Picasso resmine benzer. Öbür yandan top- lumsal içeriği ve yaşamı yansıtması pek azdır. Oysa Fars şiirinde ve ondan daha da çok Arap şiirinde bizim Divan şiirimizden çok daha gerçek ve düşün- sel yönler vardır. TÜRKÇE SORU BANKASI Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yol- larından hangisine başvurulmuştur? A) Benzetme B) Karşılaştırma D) Örnekleme Tanımlama E) Tanık gösterme Doktrin Yayınları 6. 116