Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

ansi- ir. üne 15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde efsanenin diğer türler- le karşılaştırılmasında bir yanlışlık söz konusudur? A

ansi-
ir.
üne
15)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde efsanenin diğer türler-
le karşılaştırılmasında bir yanlışlık söz konusudur?
A) Efsane, anlatıcılar ve dinleyiciler tarafından çoğunluk-
la, gerçek olarak kabul edildiği hâlde; masal, başından
beri, hayal ü

ansi- ir. üne 15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde efsanenin diğer türler- le karşılaştırılmasında bir yanlışlık söz konusudur? A) Efsane, anlatıcılar ve dinleyiciler tarafından çoğunluk- la, gerçek olarak kabul edildiği hâlde; masal, başından beri, hayal ürünü olarak kabul edilir. B) Efsane; masal, destan ve halk hikâyesi gibi dilden dile anlatılagelmiş olup anonim halk edebiyatı ürünüdür. C) Destanların bir anlatıcısı vardır, bunların başında da âşık denen saz ozanları gelir, efsaneleri herkes anlatabilir. D) Efsaneler, diğer halk anlatılarından en çok mit, masal ve destan türleriyle yakınlık gösterir. E) Olayların nesirle, duygu ve düşüncelerin nazımla anlatıl- ması yönüyle efsane, halk hikâyelerine yaklaşır.