Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

aplarda asetik asit-yemek maktadir Ancak kaplarda irten etiketlerde X, Y ve Z Iduğunu belirlemek için Y'dir. en fazla olan X'dir

aplarda asetik asit-yemek
maktadir Ancak kaplarda
irten etiketlerde X, Y ve Z
Iduğunu belirlemek için
Y'dir.
en fazla olan X'dir.
nştinlirsa nötralleşme
ağıdakilerden hangi-
Z
KİMYA TESTİ
Yemek sodası
Sönmemiş
kireç
Sönmemiş
kireç
Asetik asit
Asetik
asit
s

aplarda asetik asit-yemek maktadir Ancak kaplarda irten etiketlerde X, Y ve Z Iduğunu belirlemek için Y'dir. en fazla olan X'dir. nştinlirsa nötralleşme ağıdakilerden hangi- Z KİMYA TESTİ Yemek sodası Sönmemiş kireç Sönmemiş kireç Asetik asit Asetik asit st) 7 R 1 L 6 i B S M 1 Son katmandaki elektron sayıs DENEME-7 2. Grafikte X, Y, Z ve T element atomlarının katman sayılan ve son katmanlarındaki elektron sayıları verilmiştir, 2 BİLGİ SARMAL 3 4 Katman sayısı Buna göre, bu element atomları ile ilgili aşağıdaki ifa delerden hangisi yanlıştır? AL Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan X'tir. B) Y'nin atom yarıçapı Z'nin atom yançapından daha küçüktür. C) Y ile Z arasında kovalent bağ, Y ile T arasında iyonik bağ oluşur. D) Zile T arasında oluşan kararlı bileşikteki iyonların elekt- ron dizilişi aynı soy gazın elektron dizilişine benzer. E X'in elektron ilgisi T'nin elektron ilgisinden daha fazla- dır. TYT/KIMYA 3. Roskilde ekildeki karel cemberlerin iç oluşmuştur. Buna göre, A) 1. bileşiği B) II. bileşig C) III. bileşi D) IV. bileş E) V. bileşi