Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

APOIEMI SOSYAL BİLİMLER TE 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültü dersini yasal olarak

APOIEMI
SOSYAL BİLİMLER TE
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültü
dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alar
vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrıla

APOIEMI SOSYAL BİLİMLER TE 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültü dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alar vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına 1. Kök Türkler Dönemi'nde, ikili yönetim anlayışı devam etmiş, ülke doğu ve batı olmak üzere ikill teşkilat hâlinde idare edil- miştir. Devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiği- ne inanılmıştır. Bu anlayış Orhun Kitabeleri'nde, "Babam Ka- gan ile Anam Hatun'u Tanrı tahta oturttu. Tanrı izin verdiği ve kutlu olduğum için kağan oldum." şeklinde geçmektedir. Bu metinden hareketle Kök Türkler ile ilgili; 1. federatif yönetim anlayışına sahip oldukları, II. merkeziyetçi yönetim anlayışına sahip olmadıkları, III. meşruiyetlerini teokratik unsurlara dayandırdıkları yargılarından hangileri söylenebilir? B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III E) I, II ve III ilinin 3, C) I ve III