Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

ARA KUTU TAPLARI + ? SS) 11. Bugün hâlâ daracık sokaklarında çocukların oynadığı, in- sanların birbirlerinin hayatlarından haber

ARA KUTU
TAPLARI
+
?
SS)
11. Bugün hâlâ daracık sokaklarında çocukların oynadığı, in-
sanların birbirlerinin hayatlarından haberdar olduğu, acı-
ları ve sevinçleri paylaşarak ortak bir belleğe dönüştüren
mahallelerin bulunduğu kentler, geleceğe dair umutla

ARA KUTU TAPLARI + ? SS) 11. Bugün hâlâ daracık sokaklarında çocukların oynadığı, in- sanların birbirlerinin hayatlarından haberdar olduğu, acı- ları ve sevinçleri paylaşarak ortak bir belleğe dönüştüren mahallelerin bulunduğu kentler, geleceğe dair umutları diri tutan mekânlar olarak varlığını koruyor. Yıkmak yerine iyileştirmeyi esas alan, nasıl daha iyi var edebileceğine odaklanan bu mahalle kültürü, gelecekte de şehri yaşa- nabilir kılacak. ne-as 11 INFORMAL YAYINLARI KARA KUTU YAYIN BÖLÜM 2 TEST-1 Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok. tur? A) Ünlü düşmesi C) Únsüz yumuşaması B) Ünsüz benzeşmesi D) Ünlü daralması E) Ünlü türemesi (2020-KPSS) 2₁