Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

arak 17. M yan Abdyley Domates fidanlan beg buradis Domates fictanlannin gövdeleri kimiz domateslerie aftlarındaki kaninda olara

arak
17. M
yan Abdyley Domates fidanlan beg
buradis Domates fictanlannin gövdeleri
kimiz domateslerie aftlarındaki
kaninda olarak op metre kadar bemandiktan sonra,
akys geyond (V) Patlicanlar da og dört yil yapıyor ve
og metre kadar yükseliyordu (V) Hurmal

arak 17. M yan Abdyley Domates fidanlan beg buradis Domates fictanlannin gövdeleri kimiz domateslerie aftlarındaki kaninda olarak op metre kadar bemandiktan sonra, akys geyond (V) Patlicanlar da og dört yil yapıyor ve og metre kadar yükseliyordu (V) Hurmalar zevkle yenecek Numaralanmış cümlelerden hangisi özne ve yüklemden olupmaktadır? B) CLI D) IV E) V 18. (1) Sevinç Han öteki boylara elçiler gönderip birleşmek ve Moğollardan öç almak üzere anlaştı. (II) Hepsi birleşerek Moğol üzerine yürüdüler. (III) Moğollar çadır ve sürülerini bir yere yığıp etrafina hendek kazdılar, beklediler. (IV) Sevinç Han geldi. (V) Vuruş başladı ve on gün savaş oldu. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa- ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Icümle; biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir fiil cüm- lesidir. B) II. cümle; girişik birleşik yapılı, kurallı bir fiil cümlesidir. C) III. cümle, bağımlı sıralı bir cümledir. D) IV. cümle; basit, kurallı bir fiil cümlesidir. E) V. cümle, bağlı bir fiil cümlesidir. Diğer sayfaya geçiniz.