Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Aralarında 400 kilometre mesafe bulunan X ve Y kentle- rinde aşağıdaki şekildeki gibi bulunan iki araç aynı anda zıt yönlerde sa

Aralarında 400 kilometre mesafe bulunan X ve Y kentle-
rinde aşağıdaki şekildeki gibi bulunan iki araç aynı anda
zıt yönlerde sabit hızla harekete başlamışlar ve 2 saat
sonra hızlı olan araç yön değiştirerek yavaş olan aracı ya-
kalamak için aynı hızla har

Aralarında 400 kilometre mesafe bulunan X ve Y kentle- rinde aşağıdaki şekildeki gibi bulunan iki araç aynı anda zıt yönlerde sabit hızla harekete başlamışlar ve 2 saat sonra hızlı olan araç yön değiştirerek yavaş olan aracı ya- kalamak için aynı hızla hareket etmiştir. v 60 km/sa.- 120x 400 km Y 20 Y şehrinden hareket eden araç toplam 20 saat sonra X şehrinden hareket eden aracı yakaladığına göre, Y şehrinden hareket eden aracın hızı saattel kaç kilo- metredir? A) 80 Issore D) 110 E) 120 B) 90 C) 100 de Morcodi 409+120+20 = 165-0). 18 400+120+20 1080-181 520+20 21080-180 200=562 0=28